MeyerHaugen

Avdelingsleder skal lede og koordinere organisasjonsavdelingen i Delta, og har både personal og budsjettansvar. Enheten har et bredt ansvarsområde i organisasjonen.

Avdelingen har et overordnet ansvar for «tillitsvalgtreisen» i Delta og da særlig oppfølging og utvikling av Deltas helhetlige tillitsvalgtopplæring. For tiden er de viktigste oppdragene å implementere en ny digital læringsplattform, ta i bruk nye moderne verktøy, og sørge for at Deltas tillitsvalgte får optimal støtte og kursing fra sin første dag i vervet. Videre skal avdelingen bidra til et konstruktivt og levende organisasjonsdemokrati, herunder samhandling og koordinering med Deltas yrkesorganisasjoner og medlemsorganisasjoner, samt oppfølging av Deltas organisasjonsdemokrati.

Organisasjonsavdelingen samarbeider mye med de øvrige fagavdelingene, og har særlig tett relasjon med Deltas regionskontorer. Konstruktiv samhandling og god organisasjonsforståelse er nødvendig for å lykkes.

Organisasjonsavdelingen har ni ansatte. Leder for avdelingen inngår i Deltas ledergruppe og rapporterer til administrasjonsdirektør.

Ønsket kunnskap og erfaring

Personlige egenskaper

Vi tilbyr
Dette er en jobb med meningsfullt innhold i et engasjert og hektisk arbeidsmiljø. Du får jobbe i et bredt sammensatt kompetansemiljø, med hyggelige og engasjerte kolleger. Delta har nye og fine kontorlokaler sentralt i Oslo. Vi tilbyr konkurransedyktig lønns-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Mer informasjon?
Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte Veronica Truong Jensen i MeyerHaugen, e-post: veronica@meyerhaugen.no – tlf. 918 52 885.

Om søknaden:
Søknad med cv sendes snarest mulig, og senest 30.08.2022. Søknader vurderes fortløpende.