MeyerHaugen

IKT i Norges Bank består av seks seksjoner og over 60 medarbeidere. Grunnbemanningen i Data Mangement består i dag av 10 internt ansatte og 2 konsulenter, med lang erfaring og senioritet. Vi søker nå 2 nye Data Engineers, hvorav vi er åpne for å vurdere nytudannede, eller kandidater med kortere erfaringslengde, til èn av disse rollene.

Som Data Engineer til seksjon for Data Management vil du bidra med å utvikle, forvalte og drifte løsninger for innhenting, bearbeiding og tilgjengeliggjøring av data for analyseformål i tradisjonelle og moderne løsninger i skyen. Du er lidenskapelig opptatt av data, datakvalitet, skalerbarhet og ytelse. Du setter brukernes behov i høysete samtidig som du lager robuste  og fremtidsrettede løsninger.

Data Management støtter opp om Sentralbankens samfunnsoppdrag for å sikre finansiell stabilitet i Norge ved å tilby data for å gjennomføre analyser og prognoser som underlag til blant annet å fastsette styringsrenten. Til dette formålet trengs det mye data.Dataområdet vil være et av flere fokusområder i neste strategiperiode (2023-2025). Dagens løsninger skal moderniseres ved å ta i bruk ny teknologi og nye arbeidsformer. Målbildet og veikart for dataområdet er under utarbeidelse. En pilot planlegges med oppstart 2022/2023. Ønsker du å være med på å utforme og gjennomføre moderniseringsreisen?
 

Om Stillingen
Som Data Engineer vil du ha fokus på det tekniske arbeidet “i maskinrommet”. Du vil ta del i den daglige dataproduksjonen samt forvalte, videreutvikle og modernisere dagens løsninger ved hjelp av teknologier som .Net, C#, MS SQL, Python, m.fl. Du vil være i kontinuerlig dialog med våre ulike brukere, og må derfor også trives med å jobbe tett opp mot forretning.
 

Arbeidsoppgaver

Du kjenner deg igjen i det meste av følgende:

Vi håper du vil trives med:

For den rette personen kan vi tilby gode personlige og faglige utviklingsmuligheter. I Norges Bank har vi også en rekke sosiale aktiviteter, treningsmuligheter og flere foreninger for de ansatte. Vi legger vekt på personlig egnethet, og vurderer også søknader fra nyutdannede.

Spesielle Krav
For stillingene kreves tilfredsstillende vandel, ordnet privatøkonomi og sikkerhetsgodkjenning etter Norges Banks regelverk. Politiattest kreves fremlagt. Utdannelse og arbeidserfaring vil bli verifisert.
Norges Bank er underlagt offentlighetsloven og søkerlisten til stillingen er offentlig. Dersom en søker ønsker å bli unntatt offentlighet må dette begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Les mer på våre hjemmesider, www.norgesbank.no/

Interessenter kan ta uforpliktende og fortrolig kontakt med vår rekrutteringspartner i MeyerHaugen, Mona Linn Hegdal per epost: mona@myerhaugen.no eller per telefon: 92240703.