MeyerHaugen

SpareBank 1 Utvikling ønsker å styrke sitt forretningsområde innen Finansiering og ansetter nå en ledende arkitekt som skal jobbe i skjæringspunktet mellom fagområdet, forretningen og teknologi. Vår nye sjefsarkitekt har interesse for å skape forretningsresultater, et strategisk blikk med god forretningsforståelse, dyp teknisk kunnskap og økonomisk innsikt. Vi leter etter deg som evner å se det store bildet, finner mulighetsrom og har øye for detaljer. Du blir en del av et større team som jobber sammen, på tvers av fagområder, tett på forretningen og i god relasjon med våre alliansepartnere. Sammen blir vi bedre!
 

Selve jobben

Som sjefsarkitekt for fagområdet Finansiering vil du bli en del av vårt kompetente og trivelige arkitekturmiljø, som i dag består av 12 erfarne arkitekter. Her vil du få jobbe med helheten i våre løsninger og med større tiltak og initiativ. Du vil også inngå som en del av ledergruppen for fagområdet Finansiering. Selv om du vil ha stor grad av frihet i eget arbeid og hva du skal fokusere på, vil det være noen større endringsreiser som også vil kreve et særlig fokus. I tillegg til forbedringer på finansieringsområdet inkluderer disse blant å holde på posisjonen vår som den best likte mobilbanken i Norge, fornye kjernebankløsningen, sikre overgang til sky, etablere enda tettere samarbeid mellom forretning og IT både strategisk og operasjonelt, samt være med på å effektivisere forretningsprosesser og mye annet spennende som du kan få høre mer om senere.

Arbeidsoppgavene for stillingen vil være både interessante og varierte:

Hvordan vi jobber

SpareBank 1 Utvikling har et av Norges største "inhouse" utviklingsmiljøer som har ansvaret for en rekke systemer og løsninger benyttet av bankene og andre produktselskap i SpareBank 1-alliansen. Løsningene vi jobber med er kritiske og gjør en stor forskjell både for bankenes kunder og våre alliansepartnere. Vi har kommet langt med smidig systemutvikling og våre utviklings-, plattform- og driftsteam er autonome, kryss-funksjonelle og strukturert opp basert på en Team Topologies tilnærming. 

Det er mye som gjør at vi som jobber i SpareBank 1 Utvikling trives godt i jobben vår, men topplisten må nok være:

Vil du vite mer om hva jobben går ut på og bli bedre kjent med leder for Finansiering Christin Løken og rekrutterende leder for Arkitektur Tore Steinmoen, håper vi du lytter til denne stillingspodcasten!

Hvem ser vi etter?

Rett person for stillingen kan vise til solid erfaring fra tilnærmet like arkitektroller fra større komplekse virksomheter. Du har teknisk fagkompetanse og innsikt i Smidig-metodikk som vil være med på å bidra til videre vekst og utvikling for forretningsområdet. For å lykkes og trives i rollen er det nødvendig at du har kunnskap og erfaring med utvikling av virksomhetskritiske IT-løsninger i komplekse systemlandskap. Hos oss vil du få et bredt kontaktnett på tvers i SpareBank 1-alliansen. Det er derfor en fordel om du er vant til å navigere i større organisasjoner for å håndtere avanserte arkitekturlandskap. Vi har norsk som arbeidsspråk – gode norskkunnskaper og kommunikasjonsferdigheter er derfor en forutsetning for å kunne fungere godt i rollen. Vi har stor tro på tverrfaglige team der ulike fagmiljøer jobber tett sammen for å nå felles mål – dele kunnskap og gjøre hverandre gode. Hos oss finner du en kultur basert på ansvar og tillit der folk kan være seg selv, tørre å stille dumme spørsmål og sammen lære av feilene vi gjør. Slik blir vi bedre sammen!

Hvorfor jobbe i SpareBank 1 Utvikling?

Som alle andre dekker vi mobiltelefon og internett (faste satser), vi har firmahytter tilgjengelig, nytt treningsrom, sykkelparkering og garderober i kjelleren. Vi tilbyr lyse fine lokaler midt i sentrum (med shuffleboards og ping pong), samt gode pensjons- og forsikringsordninger. Vi tror ikke du velger oss bare på grunn av denne listen, men det er greit å få frem at vi er konkurransedyktige – også på lønn. Det skulle bare mangle!

Velger du oss, som vi håper at du gjør, er det fordi du ønsker å være en del av vårt arkitekturmiljø, og fordi du liker vår kultur, samt måten vi jobber oss fremover på. Hvordan vi er opptatt av å lære av våre feil og hvordan vi aktivt jobber sammen for å bli bedre. Våre banker har en ekstrem lokal forankring – de lever og dør med sine lokalsamfunn og de følger sine kunder gjennom alle deres livsfaser. Dette smitter over på vår kultur om å ta vare på og støtte hverandre. Velger du oss får du muligheten til å påvirke hva du bruker tiden din på og hva som er viktig for å nå våre felles målsetninger. Vi håper å høre fra deg!

Nysgjerrig på stillingen?
Ta gjerne kontakt med Mona hos vår rekrutteringspartner i MeyerHaugen AS for en hyggelig og uformell prat om rollen. Du treffer henne per epost: mona@meyerhaugen.no eller per tlf: 92240703.