MeyerHaugen

Bane NOR befinner seg i etablering- og konsoliderings fase av en enhetlig dataplattform. Dette for å bedre struktur og dataflyt i organisasjonen. En sentral faktor for at vi skal lykkes med dette er at vi finner de rette personene til å hjelpe oss med denne prosessen. I et krevende digitalt landskap og med nye teknologier, trenger vi hjelp til å modernisere, identifisere og strukturere dataen i selskapet. Nå skal vi ansette en domenearkitekt A&I som kan hjelpe oss med å få til dette på en god måte. Vi ønsker å gi deg som kandidat et tydelig bilde av hva denne jobben egentlig handler om. Derfor har vi intervjuet Øystein Løkås om hva som kreves i jobben, og hva Bane NOR ser etter når de gjør denne rekrutteringen. Hør intervjuet her!  https://bit.ly/3rYAbE3

Om jobben
Som domenearkitekt er hovedoppdraget ditt å være leders høyre hånd i etableringen av felles dataplattform. For å lykkes med dette vil du blant annet jobbe med følgende oppgaver:

Hvem ser vi etter:
Vi tror at en god teknisk bakgrunn, erfaring med arkitektur og datavarehusutvikling, god forretningsforståelse, samtidig som du holder deg oppdatert på fagområdet gir gode forutsetninger for å lykkes i denne rollen. Du bør også kunne sette pris på tett samarbeid på tvers av selskapet med tanke på identifisering av nye utfordringer og forankring til prosjekter. Rollen kan på mange måter defineres i grensesnittet mellom virksomhetsarkitektur, løsningsarkitekt og informasjonsarkitekt. Vi tror følgende egenskaper og erfaring er relevante for å lykkes og trives i rollen:  

Vårt løfte til deg:
Vi kan love deg en jobb i et dynamisk og fagsterkt miljø. Med eierskap til sentrale prosesser som vil påvirke den digitale reisen i selskapet. Vi skal gjøre vårt beste for å sikre at du lykkes hos oss. Ved å jobbe i Bane NOR får du komplekse samfunns- kritiske og -nyttige ansvarsområder og oppgaver som du vil løse sammen med kompetente kolleger. Vi gir deg gode utviklingsmuligheter i et arbeidsmiljø preget av samarbeid og samhandling. Vi holder til sentralt i Oslo, Bergen og Trondheim og er fleksible i tilpasningen av arbeidshverdagen. I tillegg til de ordinære betingelsene har vi svært gode pensjons- og forsikringsordninger samt fleksibel arbeidstid (sommer- og vintertid), samt Personalbillett med Go Ahead, SJ og VY sine tog.
Hvis motiveres av å få komme inn å jobbe strategisk, ha stor påvirkningskraft for den videre etableringen og utviklingen av ett enda mer datadrevet Bane NOR, da vil vi veldig gjerne snakke med deg.

Om selskapet
Bane NOR er heleid av staten ved Samferdselsdepartementet. Vårt samfunnsoppdrag er å utvikle, bygge, drifte og forvalte det nasjonale jernbanenettet. Med en trygg, kundevennlig, tilgjengelig og effektiv jernbaneinfrastruktur skal vi legge grunnlaget for trafikkvekst gjennom gode knutepunkt for passasjerer og gods. Vi styrer trafikken på jernbanen og forvalter og utvikler jernbaneeiendom.
Bane NOR-konsernet er arbeidsgiver for omtrent 3 400 medarbeidere og har hovedkontor i Oslo. Konsernet er organisert i fire divisjoner med ansvar for hver sine fagområder (Drift og teknologi, Utbygging, Kunde og marked og Eiendom) og fire konsernstaber med fagansvar på tvers av divisjonene (HR og organisasjon, Virksomhetsstyring, Kommunikasjon og samfunnskontakt og Sikkerhet og kvalitet).
Våre verdier er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende. Disse setter retning for vår adferd. Vår ambisjon er at Bane NOR skal preges av et inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø der vi er nysgjerrige på hverandre og bruker hverandres kompetanse for å utvikle gode løsninger. Det skal vi legge til rette for.

*Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer av vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.