MeyerHaugen

Ett av Vygruppen sine virksomhetsområder er tog med ca. 3000 medarbeidere og en omsetning på 7 023 MNOK. I Norge har togvirksomheten fått en ny rolle. Der VY tidligere eide stasjoner, tog og billettsystemer er de i dag en av flere togoperatører som konkurrerer om å få kjøre togene. Vy konkurrer også om å få kjøre togene i Sverige. Togvirksomheten i Vy omfatter lokaltog, intercitytog og regiontog. I Norge utgjør dette 16 togstrekninger hvor selskapet har ansvaret for persontransport for Bergensbanen, jernbanestrekninger på Østlandet og Gjøviksbanen. I Sverige opererer Vy fra Kiruna i Lappland i Nord til Hässelholm i Skåne i Sør.
Med selskapets stadige utvikling og togvirksomhetens nye rolle i et konkurranse– og anbudsutsatt marked søker Vy Tog en ny Controller med ansvar for Governance og Rapportering.

Stillingen
Controller Governance og Rapportering i Vy Tog er en faglig utfordrende stilling som involverer mange sentrale kontaktpunkter. Rollen vil jobbe tett med CFO for togvirksomheten og de andre enhetene og funksjonene innenfor persontog-området. Du vil få et bredt nettverk internt i konsernet, blant annet mot konsernøkonomi, regnskap, innkjøp og IT.
Vy er på utkikk etter deg som blir trigget av å følge og måle resultater, bygge effektive rutiner, etablere god styring og samtidig ha en kommersiell og kundeorientert tilnærming til leveransen. Du har bred erfaring fra og liker å jobbe med resultatstyring og måloppnåelse. Rollen er sentral for utvikling og utarbeidelsen av forretningsplan og budsjett, samt sikre kvalitet i beslutningsunderlaget til ledelsen i tog, konsernledelsen og styret.

Arbeidsoppgaver

Ønskede kvalifikasjoner

Personlige egenskaper

Hva kan Vy tilby?

For ytterligere informasjon om Vy se www.vy.no eller lytt til podcasten hvor vi har intervjuet Ina Reksten og Marte Hanssen Petershagen om rollen – Job podcast
Ta gjerne kontakt med Øystein Gjuvsland – 991 10 955 eller Charlotte Rendalsvik – 922 01 410. 

Send søknad med CV snarest og senest innen 18.11.2022. Vi behandler søknader løpende frem mot fristen.