MeyerHaugen

Om stillingen

Norsk filminstitutt søker en produksjonsrådgiver i Oslo. Stillingen er plassert i avdeling for produksjon og internasjonale relasjoner (PIR), seksjon for produksjonsfaglig rådgivning. Produksjonsrådgiveren vil inngå i et team av produksjonsrådgivere og rapporterer til seksjonsleder.

Stillingen vil saksbehandle søknader om tilskudd til norske filmer, med spesielt ansvar for spillefilmområdet. Vil du vite mer om stillingen og bli bedre kjent med rekrutterende leder Mina Holdhus lytt gjerne til denne stillingspodcasten: https://on.soundcloud.com/8y9gZ 
 

Hvem er du?

Som produksjonsrådgiver skal du bidra til at det blir utviklet og produsert et bredt og variert tilbud av norske audiovisuelle produksjoner av høy kunstnerisk og kulturell kvalitet, som har potensial til å utfordre og nå et stort publikum både nasjonalt og internasjonalt og som bidrar til en profesjonell, likestilt og bærekraftig bransje. Du har genuin interesse for norsk spillefilm og de prosesser som realiserer og formidler dem. Du må være interessert i å diskutere og vurdere grep og tiltak som bedrer forholdene for norsk film. NFI verdsetter evnen til å ta initiativ for kontinuerlig forbedring av oppgaveløsningen. Du samarbeider godt og har en profesjonell holdning til film- og forvaltningsfagene.
 

Arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner

Absolutte krav: 

Ønskelig: 

Det er en fordel med gode datakunnskaper samt god skriftlig og muntlig formuleringsevne både på norsk og engelsk.

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr

Andre opplysninger

Norsk filminstitutt jobber kontinuerlig med forbedring og endringer og har ambisjon om å være en fremoverlent virksomhet når det gjelder mangfold og inkludering. Derfor oppfordrer vi kvalifiserte søkere, uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonsevne, etnisk eller sosial bakgrunn, til å søke. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om Positiv særbehandling når man søker jobb i staten.

I samsvar med offentlighetslovens § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlige. Hvis du ønsker søke om unntak fra offentlighet, bes du opplyse om dette og begrunne det ved innsendelsen av søknaden din.

Spørsmål om stillingen