MeyerHaugen

Bane NOR eier og drifter nasjonal kritisk infrastruktur, som skal gjennom et av de største digitaliseringsinitiativene i Norge det neste tiåret. Vi har et sterkt fagmiljø med gode kollegaer og har en moderne og fleksibel arbeidshverdag. Hos oss får du mulighet til å jobbe med et viktig samfunnsoppdrag som tilrettelegger for togfremføringen i det ganske land! Jernbanen gjennomgår en stor modernisering, og sammen med viktige utbyggingsprosjekter skal digitalisering og ny teknologi sørge for bedre punktlighet, økt pålitelighet og sikkerhet. Bane NOR er med på å ta Norge inn i en mer bærekraftig fremtid ved å få flere til å ta tog og få mer gods over på jernbanen. Samtidig tar vi i bruk ny teknologi der automatisering og IT-utvikling spiller en helt sentral rolle. Dette gir nye muligheter for utvikling av Bane NOR som virksomhet gjennom automatisering og mer effektive arbeidsprosesser, bedre styring og kontroll, samt mulighet for å utnytte prediktive analyser for bedre ressursbruk.

Vi søker en engasjert og gjennomføringssterk teamleder til en tjenesteansvarligrolle for tjenesteteam Kundeinformasjon i IKT-avdelingen. Som tjenesteansvarlig får du ansvar for å lede tjenesteteamet som skal sikre tilfredsstillende drift, forvaltning og videreutvikling av Kundeinformasjons-tjenesten. Denne består av flere ulike applikasjoner som skal sikre god informasjon til de reisende.
Du vil være en operativ teamleder som skal holde struktur på oppgavestyring og være kontaktpunkt for teamet mot forretningssiden. Du vil jobbe tett med forretningen for å sikre at IKT-tjenestene understøtter forretningens behov og ha ansvaret for styringen av utviklings- og forvaltningsaktivitetene i tjenesteteamet.

Vi ser etter en dyktig teamleder som ønsker å jobbe i samspillet mellom forretning og IKT og som motiveres av å etablere og videreutvikle smidige team for utvikling og forvaltning.
For å gi deg best mulig innblikk i hva denne rollen egentlig handler om har vi spilt inn en podkast med Seksjonsleder IKT Trafikk og Kunde i Bane NOR Karsten Kleppe: Job podcast

Arbeidsoppgaver
Som tjenesteansvarlig vil du ha en rolle med stor betydning for å sikre at IKT-tjenestene understøtter forretningens behov og derigjennom bidrar til å realisere Bane NORs visjon om «En fremtidsrettet samfunnsaktør». En kritisk suksessfaktor er evnen til å drive oppgavestyring i tjenesteteamene med prioritering av oppgaver i tett samarbeid med forretningen. Rollen har ikke personalansvar og rapporterer til Seksjonsleder for IKT Trafikk og Kunde under IKT Forretningstjenester. 
Tjenesteansvarlig skal sikre at tjenesten har tilfredsstillende drift og forvaltning og sørge for planer og videreutvikling av tjenesten for å understøtte forretningens behov.

Kvalifikasjoner
Vi søker deg med gode teamlederegenskaper og som trives med å lede autonome team med ansvar for å levere best mulig IKT-tjenester. Du liker deg i skjæringspunktet forretning og IKT og evner å tenke helhetlig på tvers av fagområder og kommuniserer godt med alle deler av virksomheten.

Personlige egenskaper
Som person blir du motivert av å jobbe med mennesker og få team til å yte maksimalt gjennom god organisering og ledelse. Du er du flink til å tilpasse informasjon til målgruppen i virksomheten og kommuniserer godt med medarbeidere og ledere på alle nivåer i organisasjonen.