MeyerHaugen

I TINE har vi opprettet to nye stillinger innen cybersikkerhet. Vi søker deg som har høye faglige ambisjoner innen cybersikkerhet, og ønsker å være med å utvikle den viktige rollen TINE har for å skape et levende Norge ved å sikre matforsyningen. Vi søker nå etter to personer med relevant erfaring og interesse for sikkerhet relatert til følgende områder; IT-infrastruktur og produksjonsteknologi (OT), samt sikkerhet relatert til virksomhetssystemer og skyløsninger. Spesielt innen Azure og komplekse virksomhetssystemer innen logistikk, salg, økonomi og HR/personal.

TINE har kanskje Norges mest komplekse verdikjede. Vi henter melk hos mer enn 7000 gårdsbruk over hele landet, produserer ulike produkter på mer enn 40 lokasjoner i Norge og i andre land, og distribuerer til en rekke ulike typer kunder. TINE er et norsk selskap med mye av omsetningen i utlandet, og en ambisjon om videre internasjonal vekst. Vi jobber med organisk materiale som er helt avhengig av gode IT-løsninger for å sikre kvalitet i produksjon. Distribusjonen må optimaliseres og koordineres med digitale løsninger. Resepter må beskyttes mot informasjonslekkasjer. En omsetning på nærmere 25 milliarder må beskyttes mot feil og mulige svindelforsøk.

Vi har etablert et program for cybersikkerhet for å møte nye digitale behov i et trusselbilde i endring. Her jobber vi mot ledende internasjonale miljøer, og tilpasser god praksis til våre unike utfordringer. Din rolle som rådgiver innen cybersikkerhet vil både omfatte selvstendig ansvar innen de løpende aktivitetene vi har i dag, og store, komplekse digitaliseringsprosjekter innen flere ulike områder. Dette vil gi deg svært gode muligheter for faglig utvikling, godt støttet av mange dyktige kollegaer i et godt arbeidsmiljø. Satsingen på Cybersikkerhet er forankret på høyt strategisk nivå i organisasjonen. 

I denne podkasten forteller Knut Håkon Tolleshaug Mørch, CISO i Tine, mer om selskapet kulturen, miløet og rollene. 

Viktige Arbeidsoppgaver

Vi ser etter deg med

Du vil passe rollen dersom
Denne rollen krever at man evner å handle på eget initiativ, får ting til å skje og tar ansvar for resultater. Etterlevelse av organisasjonens regler og prosedyrer er spesielt viktig og en utfører planer med engasjement og utholdenhet. Rollen vil også kreve at du er systematisk og analytisk, samt at du holder deg faglig oppdatert og ser viktigheten av å knytte gode relasjoner og samarbeid på tvers. 

For ytterligere informasjon om stillingene kan våre rekrutteringspartner i MeyerHaugen v/ Tomas Kersten kontaktes for en uforpliktende samtale.