MeyerHaugen

Medietilsynet har de siste årene styrket sitt arbeid med innsikt og analyse, og blant annet igangsatt nye kartlegginger både av det norske mediemangfoldet og befolkningens kritiske medieforståelse. Medietilsynet gjennomfører også andre undersøkelser og utarbeider rapporter på øvrige medierelaterte områder, og har jevnlig større utredningsoppdrag for Kulturdepartementet.

Om jobben
Vi søker deg som har lyst til å lede Medietilsynets avdeling for innsikt og analyse i en spennende utviklingsfase. Til stillingen ligger det overordnede ansvaret for leveranser innenfor utredning, innsiktsproduksjon, data og analyse. Det er også ønskelig at den som ansettes, kan lede Medietilsynets pågående digitaliseringsprosjekt og ha det overordnede ansvaret for it-sikkerhet i virksomheten. Stillingen innebærer personalansvar for seks medarbeidere og budsjettansvar.

Avdelingsdirektøren rapporterer til Medietilsynets direktør og inngår i virksomhetens ledergruppe.

Sentrale oppgaver

Stillingen kan innebære noe reisevirksomhet.

Kvalifikasjonskrav 

Hvem vi ser etter
Vi søker deg som har erfaring både som leder og med strategisk og operativt arbeid innenfor utredning, innsiktsproduksjon, databehandling og analyse. Du må ha sterke analytiske egenskaper og god metodekompetanse.

Aktuelle kandidater har relevant høyere utdanning. Det er en fordel med kunnskap om mediemarkedet, forbrukeratferd og teknologi. Kjennskap til offentlig forvaltning og politiske beslutningsprosesser er ønskelig, men ikke avgjørende.

Vi søker en selvstendig og tillitsskapende avdelingsdirektør som evner å samarbeide godt både internt og eksternt. Stor arbeidskapasitet, fleksibilitet og høy gjennomføringsevne er viktig. Det samme er et bredt samfunnsperspektiv og interesse for Medietilsynets fagområder.  Gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk, er et krav. Vi ønsker oss en leder som evner å bygge et godt lag, og som skaper engasjement og entusiasme rundt seg.

Vi tilbyr
En spennende og interessant stilling i en sektor i stor endring. Du får jobbe i et bredt sammensatt kompetansemiljø, med hyggelige og erfarne kollegaer. Vi holder til i moderne lokaler i Fredrikstad, og tilbyr våre ansatte mulighet for hjemmekontor inntil to dager i uken.  

Lønn etter avtale.

Nysgjerrig på å vite mer?
Hvis du er nysgjerrig på å vite mer, kan du lytte til følgende podkast hvor Mari Velsand, direktør i Medietilsynet, deler noen tanker om hva som kreves i rollen: stillingspodcast

Nærmere opplysninger om stillingen fås av direktør Mari Velsand, tlf. 913 28 448, eller vår rekrutteringsrådgiver Veronica Troung Jensen, veronica@meyerhaugen.no eller tlf. 918 52 885. 

Søknadsfrist 12. februar 2023.

Søkere kan bli oppført på offentlig søkerliste selv om vedkommende har bedt om konfidensiell behandling. Søkere blir i så fall bli varslet før offentliggjøring.

Medietilsynet ser på mangfold som en styrke, og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Vi deltar i statens inkluderingsdugnad, og vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV-en», men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV-en» kan brukes til rapporteringsformål.