MeyerHaugen

KLP søker ny konserndirektør som skal lede vår nyopprettede divisjon Pensjonsdrift

Vil du være med på å skape fremtiden i Norges ledende pensjonsleverandør? Deler du vår visjon om å benytte teknologi til å skape endring og produktivitet? Som en del av endret konsernorganisering har KLP nå en ledig stilling som leder for den nyopprettete divisjonen Pensjonsdrift.

Konserndirektør for Pensjonsdrift vil lede en ny divisjon som får et operativt driftsansvar for at KLP leverer riktig pensjon til rett tid til medlemmer og pensjonister på kjerneproduktet offentlig tjenestepensjon. Divisjonen skal også forvalte de avtalemessige forhold med kunder av KLP og sørge for nødvendig samhandling med partnere for å sikre et godt informasjonsgrunnlag for driften. Utover dette skal divisjonen også ha det juridiske fagansvaret for produktet offentlig tjenestepensjon i KLP. Divisjonen vil ha et nøkkelansvar for å realisere gevinster fra den pågående moderniseringen av pensjonsplattformen i KLP, og har i dag om lag 200 ansatte fordelt i Oslo og Bergen.

Har du ledererfaring fra relevante fagområder og god endringskompetanse bør du lese videre, og hvis du i tillegg motiveres av å lede dyktige og engasjerte medarbeidere, samt å skape bedre og mer effektiv tjenesteproduksjon, da vil vi gjerne snakke med deg. 

Er det deg vi leter etter?
For å lykkes i stillingen ser vi for oss at du evner å kommunisere klart og tydelig, samtidig som du er en utpreget lagspiller. Du knytter relasjoner med interne og eksterne samarbeidspartnere, med sikte på å håndtere dagens rammebetingelser på en god måte. Men du motiveres også av å utfordre rammebetingelser og samhandlingsmønstre. Du er opptatt av hva du kan bidra med for å få til bedre resultater for kundene våre og KLP.

Du er initiativrik, tar ansvar og har en god gjennomføringsevne. Med din positive holdning og ditt engasjement bidrar du til å skape et godt arbeidsmiljø. Du er opptatt av å knytte gode relasjoner slik at du i samarbeid med andre kan levere best mulig. Det er også viktig at du kjenner deg igjen i og ønsker å handle i tråd med KLP sine verdier: Åpen, Tydelig, Engasjert og Ansvarlig.

Ønskede kvalifikasjoner

Arbeidsoppgaver
I hverdagen vil dine ansvarsområder spenne bredt innenfor pensjonsområdet. Du vil blant annet jobbe med følgende oppgaver:

Vårt løfte til deg
Vi kan love deg en stilling hvor du får muligheten til å sette ditt fotavtrykk i selskapet, og være en rollemodell for utvikling og være en sentral diskusjonspartner når nye strategier på livområdet skal utarbeides. Vi skal gjøre vårt beste for å sikre at du lykkes hos oss. Utover dette får du i rollen:

Høres dette ut som en spennende stilling, og har du det som skal til for å lykkes i rollen? Da ser vi frem til å lese din søknad og cv innen søknadsfristen 05.02.2023. 

Dersom du har spørsmål knyttet til stillingen, så ta gjerne kontakt med MeyerHaugen ved Manager, Ida Charlotte Fehn, på telefon 934 37 717.