MeyerHaugen

KLPs samfunnsansvar er å levere trygg og konkurransedyktig pensjon på en ansvarlig og bærekraftig måte. En viktig del av dette er å sikre at KLPs virksomhet drives i samsvar med lover, regler og etiske standarder – og at virksomheten har god styring og kontroll på leveranser til kunder og pensjonister.
 

Compliancefunksjonen i KLP bistår KLPs ledelse og ansatte i dette arbeidet og har som ambisjon å være en verdifull sparringspartner for ledelsen samt å være en effektiv og kompetent fagavdeling. 
 

For å lykkes i stillingen er det viktig at du er en engasjert, kunnskapsrik og fremoverlent med erfaring fra området og med et ønske om å tilføre verdi til virksomheten gjennom compliancefunksjonens arbeid. Du er en person med høy faglig og personlig integritet og du skaper gode relasjoner og kommunisere godt på alle nivåer i organisasjonen. Du får med deg dine medarbeidere, og er trygg i rollen som leder. 
 

Vi ønsker å gi deg et lite innblikk i hvordan det er å jobbe i KLP. Derfor har vi intervjuet konsernsjef Sverre Thornes og konserndirektør for virksomhetsstyring Ida Louise Skaurum Mo, om hva som kreves i jobben, og hva KLP ser etter når de gjør denne rekrutteringen. Hør intervjuet her.

Arbeidsoppgaver vil være:

Dine viktigste arbeidsoppgaver å lede arbeidet med å sikre etterlevelse av rammeverket for KLPs virksomhet. Dette inkluderer rådgivning og bistand til å identifisere og vurdere risiko for manglende etterlevelse. Du vil også være en aktiv sparringspartner og pådriver for å sikre god implementering av regelverk og nøkkelkontroller i forretningsenhetene. Du vil bidra proaktivt til utvikling av forebyggende aktiviteter, og ved utvikling og gjennomføring av vesentlige etterlevelseskontroller for virksomheten. Direktør Etterlevelse er ansvarlig for compliancefunksjonen i morselskapet i KLP-konsernet, og er samtidig ansvarlig for å overvåke det samlede risikobildet knyttet til manglende etterlevelse i konsernet. Dette innebærer i stor grad konsernovergripende fagprosjekter. 

Ønsket kompetanse:

Vårt løfte til deg 
Vi kan love deg en jobb i et inkluderende og spennende arbeidsmiljø hvor du får muligheten til å bryne deg på faglige problemstillinger innenfor dyktige fagmiljøer. Du vil få muligheten til å jobbe tett på ulike deler i selskapet, og være med å lede et faglig dyktig team. Arbeidsmiljøet er uformelt, men profesjonelt, og med store muligheter for å være med å påvirke retning videre. Vi kan tilby gode pensjons –og forsikringsordninger, konkurransedyktig lønn og gode arbeidsbetingelser. Som ansatt i KLP har du tilgang til et velutstyrt treningsrom, sykkelparkering i kjeller, god kantine, et aktivt bedriftsidrettslag og firmahytter i inn- og utland.

Noe du lurer på? 
Ta kontakt med våre rådgivere i MeyerHaugen Ingrid Sæthre på Ingrid@meyerhaugen.no (942 87 344) eller Charlotte Rendalsvik på charlotte@meyerhaugen.no (401 97 967) for en konfidensiell og uforpliktende prat