MeyerHaugen

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) er en sentral aktør i nasjonalt sikkerhetsarbeid. Vi skal gjøre Norge i stand til å beskytte seg mot spionasje, sabotasje, terror og sammensatte trusler. NSM er en av de tre hemmelige tjenestene i Norge.

NSM ser nå etter en NK/Underdirektør til Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC). Denne rollen rapporterer til avdelingsdirektør og vil også kunne være stedfortreder for avdelingsdirektøren ved behov. Vi ser etter deg som vil være en strategisk rådgiver som kan legge gode planer og sørge for at forholdene ligger til rette for at avdelingen får implementert og operasjonalisert beslutninger. Du har et strategisk blikk og evner å tenke helhetlig, prioritere og ta selvstendige beslutninger, samtidig som du er initiativrik, fleksibel og løsningsorientert.

For at du skal kunne bli bedre kjent med NSM og stillingen det rekrutteres til, har vi spilt inn en stillingspodcast.

Arbeidsoppgaver:

Kvalifikasjoner:

Personlige egenskaper:

 Vi kan tilby:

Stillingen er plassert i stillingskode 1059 og lønnes i spennet 839 900 kr – 1 071 200 kr. Lønn er avhengig av kvalifikasjoner og arbeidserfaring. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens Pensjonskasse. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres og autoriseres til Strengt Hemmelig / Cosmic Top Secret, noe som betinger norsk statsborgerskap.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. 

Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester medbringes til et eventuelt intervju.

I løpet av 2024 skal NSM flytte til Fornebu, og her vil vi få nye og moderne lokaler. På Fornebu er det et godt kollektivtilbud i tillegg til at NSM kan tilby parkeringsmuligheter.

NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig.