MeyerHaugen

Om stillingen

NFI har en ambisiøs strategi som løper mot 2025. Ett av de sentrale satsingsområdene her er at vi skal å øke norske produksjoners finansiering og potensial. Som produksjonsrådgiver vil du delta i arbeidet og bidra til at dette målet realiseres på en god måte. I NFI jobber vi ut fra at målene våre nås best gjennom å samhandle på tvers og dele erfaring og kompetanse.

Som produksjonsrådgiver skal du ha ansvar for saksbehandling innen tilskuddsordninger knyttet til produksjon av fiksjons-, dokumentarfilm og dramaserier. I dette inngår vurdering av filmrelatert avtaleverk, rettighetsutnyttelse, finansieringsstrategier og produksjonsteknisk gjennomføring. I tilknytning til arbeidet er det også viktig med innsikt i internasjonal utvikling, produksjon og finansiering. Stillingen er 100 % fast og er organisatorisk plassert i seksjon for Produksjonsfaglig rådgivning i avdeling for Produksjon og internasjonale relasjoner.
 

Hvem er du?

Vi søker deg som har et brennende engasjement for film i alle formater. Du har genuin interesse for norsk film og norske serier, og de prosesser som realiserer og formidler dem. Du må være interessert i å diskutere og vurdere grep og tiltak som bedrer forholdene for norsk film. NFI verdsetter evnen til å ta initiativ for kontinuerlig forbedring av oppgaveløsningen. Du samarbeider godt og har en profesjonell holdning til film- og forvaltningsfagene.

Hvis du vil finne ut av om denne stillingen kan passe for deg, inviterer vi deg til å lytte til denne podcasten der vi snakker med seksjonsleder Mina Holdhus.
 

Arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner

Det er også ønskelig at du har:

Du må ha gode datakunnskaper, samt god skriftlig og muntlig formuleringsevne både på norsk og engelsk. Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 

Vi tilbyr

Spørsmål om stillingen

Spørsmål om stillingen rettes til seksjonsleder – Mina Holdhus, tlf. 976 89 877 eller på epost mina.holdhus@nfi.no
Spørsmål knyttet til søknadsprosessen rettes til Meyerhaugen ved Ellen Ruth, på tlf. 90728963 eller på epost: ellen@meyerhaugen.no
Eller til HR-rådgiver i NFI Christine Tellnes, tlf. 928 08 348 eller på epost: christine.tellnes@nfi.no

Søknadsfrist: 23.04.2023
 

Andre opplysninger

Norsk filminstitutt jobber kontinuerlig med forbedring og endringer og har ambisjon om å være en fremoverlent virksomhet når det gjelder mangfold og inkludering. Derfor oppfordrer vi kvalifiserte søkere, uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonsevne, etnisk eller sosial bakgrunn, til å søke. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om dette her: Positiv særbehandling når man søker jobb i staten

I samsvar med offentlighetslovens § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlige. Hvis du ønsker å søke om unntak fra offentlighet, bes du opplyse om dette og begrunne det ved innsendelsen av søknaden.