MeyerHaugen

Statkraft har gjort det mulig å produsere ren energi i over et århundre. Det er det vi tilbyr – 125 års uovertruffen ekspertise i å forsyne verden med det den trenger mest. Vi ser for oss en verden som drives helt av fornybar energi. Fordi i kampen mot klimaendringene, ser vi ikke fornybar energi som en del av løsningen – vi tror det må være løsningen. Med oss vil du forme en karriere som virkelig er fremtidsrettet og full av muligheter. For å komme dit er det mye arbeid som må gjøres – det er derfor vi trenger deg på laget . 

Om jobben
Som Senior Talent Acquisition Advisor vil du bli med i et distribuert team av TA-eksperter som samarbeider med virksomheten for å sikre at vi gir en kundesentrisk rekrutteringsopplevelse for både ansettelseslederen og kandidaten. Ved å bruke datadrevne metodikker, ny teknologi og en proaktiv tilnærming, vil du sikre at vi finner de rette menneskene til rollene vi rekrutterer til, og slik er i stand til å levere på løftet vårt om å gjøre verden bedre. Du vil fokusere på å implementere og forbedre vår nordiske talentacquisition-strategi samtidig som du bidrar til å løse nåværende og fremtidige talentbehov innen Energi- og fornybarsektoren. 
Nøkkelansvar inkluderer: 
•    Gjennomføre sourcing-aktiviteter og jobbe datadrevet for å fylle Statkrafts talentbehov stillinger. 
•    Implementere og håndtere rekrutterings- og utvelgelsesprosesser i samsvar med Statkrafts ansettelsesprinsipper.
•    Kontinuerlig jobbe med forbedring av rekrutteringsprosesser og våre rekrutteringssystemer for å optimalisere rekrutteringsprosesser. 
•    Representere selskapet internt og eksternt på arrangementer med mål om nettverksbygging og relasjonsbygging i relevante kandidatnettverk. 
•    Håndtere talent pools for å sikre at relasjonen med kvalifiserte kandidater vedlikeholdes frem mot potensielle ansettelser
•    Støtte og veilede ansettende ledere  –  dele konkurranseanalyse, markedskunnskap og innsikt for å sikre best mulig rekrutteringsprosesser og ansettelser 
•    Bistå kommunikasjonsfunksjonen i Statkraft med å utvikle kreativ og god kommunikasjon som løser utfordringer innen talentanskaffelse (internt og eksternt) 
•    Proaktivt søke markedsinformasjon for å oppnå konkurransefortrinn innen attraksjon, seleksjon og sourcing-metodikk 

Hvem ser vi etter?
Vi ser for oss at følgende bakgrunn og egenskaper vil være en god match med kravene i rollen:
•    Rundt 5-10 års erfaring med rekruttering og/eller talentutvikling i store organisasjoner Erfaring med både inhouserekruttering og rekruttering som rådgiver, er et pluss. Bransjeerfaring innen energi og fornybar energisektor er ideelt. 
•    Evne til å samarbeide effektivt med ledere og HR-kolleger for å støtte oppnåelsen av forretningsmål – samtidig som en god ansettelsespraksis med høy kvalitet opprettholdes 
•    Evne til å sikre at laget har suksess sammen, og samtidig løse egne oppgaver og rekrutteringsprosesser
•    Kunnskap om rekrutteringsteknologi og beste praksis for bruk av ATSer (vi bruker SmartRecruiters)
•    Kjennskap til, og erfaring med, Employer Branding er et pluss 
•    Evne til å bygge bærekraftige og gode relasjoner 
•    Stillingen krever gode kommunikasjonsevner på både norsk og engelsk 

Hva kan vi tilby?
Veldig mange av våre ansatte oppfatter en karriere i Statkraft som meningsfull. I tillegg til å tjene til livets opphold, gjør våre ansatte en reell forskjell for planeten, samfunnet og fremtiden. Med oss vil du forme en karriere som virkelig er fremtidsrettet, med mange muligheter. Vi tilbyr våre ansatte: 
•    En mulighet til å jobbe med fornybar energi og bidra til et lavutslippssamfunn 
•    Faglig og personlig utvikling i en spennende global virksomhet 
•    En arbeidsmiljø preget av kompetanse, ansvar og innovasjon og en sterk kommersiell kultur 
•    En mangfoldig arbeidsplass med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn 
•    Konkurransedyktige arbeidsbetingelser og fordelsordninger 
•    Karriere- og utviklinsmuligheter på ulike nivåer i organisasjonen 
•    Muligheten til å jobbe med et globalt nettverk av ledere og spesialister fra forskjellige land og bakgrunner 

Statkraft håndterer kritisk infrastruktur og tjenester i flere land. Før ansettelse må du du gjennomgå en sikkerhetsklarering.

For å gi deg som kandidat bedre informasjon om denne stillingen har vi spilt inn et podkastintervju der vi snakker med Rafik Laatiaoui om hva han ser etter når han rekrutterer til denne stillingen: Stillingspod om jobben