MeyerHaugen

Miles er et verdibasert IT-konsulentselskap med en tydelig visjon om å være en fremragende arbeidsplass. Siden 2005 har vi bygget et ledende og høykompetent fagmiljø innen IT, basert på to tydelige kjerneverdier: faglig autoritet og varme. Disse verdiene skal alltid være retningsgivende for våre kortsiktige og langsiktige valg, beslutninger og prioriteringer. Verdiene styrer vår adferd og skaper vår kultur. Sammen med visjonen utgjør de selskapets DNA.

Vi er i dag 250 ansatte fordelt på seks lokasjoner i Norge og to i Litauen, og hvor litt over 70 jobber i Miles Oslo AS. Våre konsulenter leies ut både på individuell basis og som integrerte team, sistnevnte modell primært under merkevaren Komponent. Vi har en kompetent og ambisiøs hovedeier i Equip, samtidig som et flertall av de ansatte er med på eiersiden.

Miles har en sterkere posisjon i markedet enn noensinne og er i betydelig vekst både i antall ansatte og i omsetning. Samtidig er det et stort potensial for videre utvikling. Nøkkelen for videre suksess er å forvalte og foredle visjonen, verdiene og kulturen. Samtidig skal vi kontinuerlig fornye og forbedre oss og sikre fortsatt lønnsom vekst.

Om jobben
I Miles rekrutterer og utvikler vi ledere som følger prinsipper for tjenende ledelse. Vi har valgt å titulere alle ledere i selskapet som «tjenere». Det betyr at ditt ansvar som daglig tjener er tilsvarende det du finner som daglig leder i andre selskaper. Som daglig tjener er hovedansvaret ditt å levere lønnsom vekst basert på visjonen om en fremragende arbeidsplass, en tillitsbasert kultur og våre kjerneverdier; faglig autoritet og varme.

Fra en allerede sterk posisjon skal du utvikle Miles Oslo videre og sørge for at vi i vårt tredje tiår fremdeles er en ledestjerne i markedet. Ansvaret ditt omfatter blant annet følgende fire hovedområder:

Hvem ser vi etter
Dersom du tror at du kan være en kandidat for stillingen, vil vi gjerne bli kjent med deg. Vi mener følgende egenskaper og bakgrunn er grunnleggende for å lykkes i jobben:

Vårt løfte til deg
Vi kan love deg en jobb hvor du får jobbe med de dyktigste og varmeste folkene i bransjen. Som i alle andre stillinger med mye ansvar, må du tåle press, høyt tempo og utfordringer. Men du vil ikke stå alene – vi vil gjøre alt vi kan for at du skal lykkes!

Do you want to know more?
Det er viktig for oss å gi deg som kandidat et tydelig bilde av hva denne jobben egentlig handler om. Derfor har vi intervjuet Konserntjener i Miles AS, Camilla Amundsen om hva som kreves i rollen som daglig tjener i Miles.
Hør intervjuet her: Intervju om rollen som daglig tjener i Miles Oslo

Ta gjerne kontakt med vår rekrutteringspartner Meyerhaugen ved Partner Petter Meyer tlf: 959 79 054, eller Partner Øystein Gjuvsland tlf: 991 10 955.