MeyerHaugen

Kunne du tenke deg å være teknisk ansvarlig for lokomotiver og vogner hos Norges ledende godstransportør på jernbane?
Som teknisk sjef vil du ha en sentral rolle i pågående og fremtidige fornyelser av lokomotiver og vogner med fokus på pålitelighet, bærekraft og digitalisering. Du får mulighet til å jobbe tett på både operativt personale og ledelsen i selskapet. CargoNet AS er heleid av Vygruppen og er Norges største godstransportør på jernbane. Godstransport på jernbane er et viktig satsingsområde i samferdselssektoren. Gods på bane er en vinner for miljøet og en viktig del av det grønne skifte. Mindre tungtransport på veiene gir bedre plass på veiene, øker trafikksikkerheten og reduserer veislitasje, svevestøv og spredning av mikroplast. Våre tog frakter alt fra dagligvarer og post til tømmer, malm og flydrivstoff. Vi kjører mellom godsterminaler i Norge og Sverige, og tilbyr kombinerte transporter, systemtogløsninger for industrien og terminaltjenester. CargoNet har ca. 400 medarbeidere fordelt på terminalansatte, lokomotivførere og administrativt ansatte på hovedkontoret i Vys lokaler i Oslo. CargoNet omsatte for om lag 1,2 milliard kroner i 2022.
Som Teknisk sjef er du premissgiver for vedlikehold av CargoNet sine lokomotiver og vogner og har ansvaret for løpende å følge opp tilstand og hendelser og iverksette nødvendige forbedringstiltak knyttet til sikkerhet og pålitelighet. Du må trives med mange oppgaver, prioritere det som er viktig og levere arbeid av høy kvalitet. Teknisk sjef rapporterer til Materielldirektør og er del av ledergruppen på Materiellavdelingen.

Arbeidsoppgaver
Lede teknisk avdeling og ivareta de ansvarsområder som iht funksjonsbeskrivelsen tilligger Teknisk sjef:

Kvalifikasjoner

Personlige egenskaper

Vi tilbyr

 
For ytterligere informasjon om CargoNet se www.cargonet.no eller lytt til podcasten hvor vi har intervjuet Materielldirektør Erik Halland om rollen – 
Job podcast

Ta gjerne kontakt med Øystein Gjuvsland – 991 10 955 eller Charlotte Rendalsvik – 922 01 410. 

Send søknad med CV snarest og senest innen 30.11.2022. Vi behandler søknader løpende frem mot fristen.