MeyerHaugen

Konsernjuridisk i KLP består av 7 advokater inkludert juridisk direktør.  Vi bistår konsernledelsen i KLP og ledelsen i datterselskapene. Nå trenger vi en ny kollega med på laget vårt.

Som ansatt hos oss, vil du få mulighet til å arbeide med et bredt fagfelt innen finans- og forsikringsrett, samt selskapsrett. Du får arbeide selvstendig med dine saker, og har ansvaret for å følge opp disse. Du har tett kontakt med ledelsen i det selskapet du bistår, og har mulighet til å følge en sak fra begynnelse til slutt. Konsernjuridisk seksjon har styresekretariatet i selskapene, noe som gir god innsikt i de forskjellige virksomhetene, og gir muligheter til å utvikle egen kompetanse. I et konsern av KLPs størrelse oppstår det stadig nye og interessante problemstillinger, som konsernjuridisk seksjon blir involvert i, og må utrede. I arbeidet er det viktig å holde seg oppdatert om regler som kommer.

I denne stillingen er viktige fagfelt alminnelig forretningsjus, investeringer (M&A), finansiering, regler for finansmarkedet, virksomhetsregler for finansforetak og kapitalforvaltning, anti-hvitvasking/sanksjonsregelverket, selskapsrett (aksjeselskaper og gjensidige selskaper). Innenfor disse områdene får vi store og små saker og bistår bredt, også direkte i investeringsvirksomhet.

Vi jobber også med blant annet finansregulatorisk rammelovgivning, forsikringsrett, pensjon, personvernrett, anti-hvitvaskings- og sanksjonsregelverket, regler knyttet til bærekraft, anbudsrett og konkurranserett.

Med et så bredt fagfelt som vi arbeider innenfor, er det gode muligheter både for å spesialisere seg, og utvide sin kompetanse og sitt erfaringsområde.

Ønsker du å vite mer om stillingen? Vi har intervjuet fungerende juridisk direktør Lene Bjerkan, som deler mer innsikt om jobben og hva KLP ser etter i denne rekrutteringsprosessen. Hør intervjuet for å lære mer om stillingen. Intervju med Lene Bjerkan
 

Hva ser vi etter hos deg?

Det brede arbeidsområdet krever at du raskt må kunne sette deg inn i nye, utfordrende problemkomplekser og fagområder, og ha god arbeidskapasitet. Videre må du være serviceinnstilt, ha evne til å arbeide selvstendig og effektivt, men også ha gode samarbeidsegenskaper og trives med å arbeide med mennesker med forskjellig yrkesbakgrunn.
Du må ha meget gode juridiske kvalifikasjoner, god forretningsmessig forståelse, og god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk. Du bør ha kjennskap til og erfaring fra flere av områdene nevnt ovenfor. Du bør ha 3-5 års arbeidserfaring, gjerne fra en tilsvarende rolle, fra advokatfirma eller lignende.
 

Hva tilbyr vi?

Noe du lurer på? 
 

Ta kontakt med våre rådgivere i MeyerHaugen Ingrid Sæthre på Ingrid@meyerhaugen.no (942 87 344) eller Charlotte Rendalsvik på charlotte@meyerhaugen.no (401 97 967) for en konfidensiell og uforpliktende prat