MeyerHaugen

Om stillingen 

Ett av NFIs satsingsområder er å fremme historier av høy kunstnerisk kvalitet og kulturell betydning.  Som seksjonsleder kunstnerisk vurdering vil du ha et særlig ansvar for å bidra til at NFI realiserer dette. Denne stillingen har også et ansvar for å lede og videreutvikle NFIs satsingsområder innen mangfold og talent. Vi tror at målene nås best gjennom å samhandle på tvers gjennom å dele erfaring og kompetanse, og ser etter deg som motiveres av dette og som tar initiativ til utvikling og forbedring.  

Som seksjonsleder vil du ha personalansvar for ni medarbeidere, inkludert konsulentene. Konsulentene er med på å forvalte Norsk filminstitutts oppdrag med å tilrettelegge for at det blir utviklet og produsert et bredt og variert tilbud av audiovisuelle produksjoner. Produksjoner som har potensial til å utfordre publikum både nasjonalt og internasjonalt og som bidrar til en profesjonell, mangfoldig og bærekraftig bransje. 

Stillingen er 100 % fast og seksjonen er organisatorisk plassert i avdeling for utvikling, spill og publikum 

Hvem er du? 

Arbeidsoppgaver: 

Kvalifikasjoner 

Det er ønskelig med erfaring fra offentlig tilskuddsforvaltning, prosjektledelse og dramaturgisk kompetanse. 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.  

Vi tilbyr 

Spørsmål om stillingen 

For bedre innsikt i stillingen, har vi spilt inn en podcast med avdelingsdirektør Terez Hollo-Klausen, den kan du lytte til via vedlagte lenke:
https://on.soundcloud.com/7wkZ9.

Dersom du har ytterligere spørsmål kan hun kontaktes på tlf. 913 16 375, terez.hollo-klausen@nfi.no. Eventuelle spørsmål knyttet til selve søknadsprosessen rettes til MeyerHaugen ved Ellen Ruth, på tlf. 90728963 eller på e-post: ellen@meyerhaugen.no, eller til HR-rådgiver Christine Tellnes, tlf. 928 08 348, e-post: christine.tellnes@nfi.no.

Andre opplysninger

Norsk filminstitutt jobber kontinuerlig med forbedring og endringer og har ambisjon om å være en fremoverlent virksomhet når det gjelder mangfold og inkludering. Derfor oppfordrer vi kvalifiserte søkere, uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonsevne, etnisk eller sosial bakgrunn, til å søke. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi kalle inn minst en søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om dette her: Positiv særbehandling når man søker jobb i staten

I samsvar med offentlighetslovens § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlige. Hvis du ønsker å søke om unntak fra offentlighet, bes du opplyse om dette og begrunne det ved innsendelsen av søknaden.