MeyerHaugen

KLP søker en engasjert og operasjonell konsernregnskapssjef med interesse for pensjon, forsikring, bank og finans.

Konsernets regnskapsprosess er i utvikling, og du får ansvar for å forme den videre. Rollen innebærer et stort fagansvar, men også personalledelse av avdelingens medarbeidere.  Stillingen innebærer overordnet ansvar for regnskaper innenfor pensjon, forsikring, bank og finans, herunder konsernregnskap. Stillingen innehar også fagansvar innenfor regnskap og skatt. Konsernet rapporterer etter IFRS regnskapsstandard. Rollen vil være en sentral drivkraft i å definere og videreutvikle regnskapsprosesser for konsernet

Stillingen rapporterer til økonomidirektør, og er en del av økonomidirektørens ledergruppe.

Konsernregnskapsavdelingen er en del av KLPs økonomiseksjon i divisjonen økonomi- og finans. Økonomiseksjonen har ansvar for økonomi, regnskaps og skatterapportering, utarbeide økonomisk styringsinformasjon, budsjettering, innkjøp, utbetaling, prosessforbedring og effektivisering. Økonomiseksjonen skal også sikre etterlevelse og internkontroll over finansiell rapportering, og har systemeierskap til økonomisystemene.  
 

Arbeidsoppgaver

For å lykkes i stillingen ser vi etter noen lang erfaring innen regnskap og skatt. Du har en høyere økonomisk utdannelse, gjerne statsautorisert revisor.  Du har stor interesse for faget og er opptatt av å holde deg faglig oppdatert. Du er en som har god helhetsforståelse og evner å se problemstillinger på tvers av funksjoner i en organisasjon. Du har også evnen til å kunne forklare problemstillingen på en enkel måte. Det kan i perioder være hektisk hos oss, så evnen til å jobbe godt under press og samtidig levere gode resultater, er noe vi verdsetter. Vi tror at egenskaper som nøyaktighet, struktur og analytisk egenskaper er viktig i denne rollen. Du vil definitivt trives hos oss dersom du identifiserer deg med, og handler i tråd med KLPs verdier: Åpen, Tydelig, Engasjert og Ansvarlig. 
 

For å være kvalifisert for stillingen, ser vi for oss at du har solid kompetanse innen følgende områder:

Vi kan love deg en spennende utfordringer i et stort finanskonsern i stadig utvikling. Du vil få gode utviklingsmuligheter og konkurransedyktige betingelser. I rollen som Konsernregnskapssjef vil du være synlig og ha stor påvirkningskraft.

I tillegg til dette vil du få

Ønsker du å vite mer om stillingen? Vi har intervjuet Økonomidirektør Bjørn Rønningsbakken, som deler mer innsikt om jobben og hva KLP ser etter i denne rekrutteringsprosessen, 
Hør samtalen med rekrutterende leder Bjørn Rønningsbakken  

Har du spørsmål? Ta kontakt med våre rådgivere i MeyerHaugen, Petter Meyer på telefon 419 23 269,  Øystein Gjuvsland på telefon 991 10 955 eller Ingrid Sæthre på telefon 942 87 344 for en konfidensiell og uforpliktende samtale.