MeyerHaugen

Ønsker du å være med å utvikle vår forretning i Norges største pensjonsselskap?

Vi kan tilby deg:

KLP styrker sitt miljø innen forretningsutvikling og rekrutterer to forretningsarkitekter. Du vil være med å forme organisering, arbeidsprosesser, metodikk og implementering. Rollen omfatter også ansvar med å lede arbeidet med KLPs kundestrategi.
Avdelingen har det overordnede ansvaret for styring og planlegging av utviklingstiltak. Vi skal bidra til at KLP styrker seg som en ledende pensjonsaktør og sikrer fortsatt gode relasjoner til våre samarbeidspartnere. Vi skal være en pådriver for å videreutvikle pensjonsøkosystemet som vi er en del av.

Ønsker du å vite mer om stillingen? Vi har intervjuet Leder Helhetlig behov og konseptutviklig i KLP, som deler innsikt i hva KLP ser etter i denne rekrutteringsprosessen. Hør intervjuet for å lære mer om stillingen i Podkasten 

Om Jobben
Som forretningsarkitekt skal du bidra til å operasjonalisere konsernstrategien og målene KLP har satt seg gjennom å en fornyet utviklingsprosess. Du har en sentral rolle i å utarbeide målbilder og konsepter som skal danne grunnlag for helhetlige prioritering og løsningsutforming, basert på forretningsverdier (gevinster). Det vil være et spesielt ansvar rundt å lede arbeidet med utvikling av kundestrategien i KLP. Du vil også få et ansvar for å sikre samarbeid med økosystemet innenfor offentlig tjenestepensjon (NAV, andre tjenestepensjonsleverandører, skatt osv).

Helhetlig behov og konseptutvikling vil ha det strategiske ansvaret for porteføljestyring for Livselskapet i KLP. Du vil også bidra til å etablere og lede en funksjon som heter Helhetlig behov og løsning. Dette er en tverrgående innretning mellom forretning og teknologi, som skal sikre helhetlig prioritering basert på forretningsverdier og leveranseevne. Her vil også ansvar for utarbeidelse og forvaltning av vesentlig verktøy for kostnad og gevinstberegninger. KLP har også etablert en virksomhetsarkitektur, hvor du vil få et særskilt ansvar for å forvalte forretningsarkitektur. Du vil ha et bredt samarbeid med ulike forretningsområder innenfor livselskapet og mot datterselskapene, teknologi og eksterne samarbeidspartnere.

Hvem ser vi etter
For å lykkes i stillingen ser vi etter deg som kan kommunisere klart og tydelig, samtidig som du er en utpreget lagspiller. Du er initiativrik, tar ansvar og har en god gjennomføringsevne. Med din positive holdning og engasjement bidrar du til å skape et godt og proaktivt arbeidsmiljø. Du er opptatt av å knytte gode relasjoner slik at du i samarbeid med andre kan levere best mulig. Det er også viktig at du kjenner deg igjen i og ønsker å handle i tråd med KLP sine verdier og etiske retningslinjer.

Vi ser etter to ressurser som sammen komplementerer hverandre og teamet. Hvor du har din motivasjon og hvilke ansvarsområder du vil fordype deg i, avklares i samtalene vi har gjennom rekrutteringsprosessen. En av rollene vil ha tyngdepunktet nærmere det konsernstrategiske, mens den andre vil fokusere mer på operasjonalisering av strategiene, dog er begge i tidligfase.

Den rette kandidaten har relevant høyere utdannelse og minimum 5 års erfaring med forretningsutvikling i en pensjonsvirksomhet. Du har god innsikt i pensjonsøkosystemet, porteføljeplanlegging, risikohåndtering og hvordan drive helhetlig forretningsutvikling. For å løse oppgavene er det viktig at du sikrer godt samarbeid mot interne og eksterne samarbeidspartnere. Vi ser etter kandidater med erfaring fra tjenestedesign og utvikling av brukerreiser med god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Vårt løfte til deg
Vi kan love deg en jobb der du vil være med i startfasen i realiseringen av konsernets strategi. Du får påvirke organisering, arbeidsprosesser og metodikk. Vi skal gjøre vårt beste for å sikre at du lykkes hos oss. Vi har markeds beste pensjon, gode tilbud på banktjenester og særdeles gode forsikringsordninger.
Dersom du har spørsmål til stillingen, ta gjerne kontakt med Tomas eller Øystein i MeyerHaugen for en uforpliktende samtale.