MeyerHaugen

  • Kurs /
  • Intervjuteknikk

Intervjuteknikk

Effektiv intervjuteknikk som sikrer gode kandidatopplevelser

Kurset i seleksjon og intervjuteknikk tar for seg grunnleggende intervjuteknikk, inkludert jobbanalysen og andre deler av seleksjonsprosessen. Kurset setter et særlig fokus på hvordan man kan sikre at alle kandidater får en god kandidatopplevelse samtidig som riktig kandidat velges ut. Kurset er kompakt og godt egnet for ledere som gjør rekruttering, men trenger faglig påfyll.

 

Kurset går over en halv dag, og inkluderer 8 timers oppfølging.

 

Innhold

  • Hvordan velge riktig kandidat – hva trenger du og hvordan finner du rett person
  • Hva selekteres når i prosessen
  • Case, testbruk og referanser
  • Situasjonsbestemt intervjuteknikk
  • Kandidathåndtering – forskjellen på søkere og oppsøkte kandidater
  • Hvordan sikre en god kandidatopplevelse
  • Samspillet mellom HR og rekrutterende leder

Oppfølging

Kurset involverer opp til 8 timer praktisk lederstøtte etter kursgjennomføring. Deltakere kan kontakte MeyerHaugen for personlig rådgivning knyttet til tematikk som er dekket i kurset. Denne rådgivningen sikrer at teorien i kurset kommer til praktisk anvendelse.