MeyerHaugen

  • Kurs /
  • Å bygge tillit i digitale intervjuer

Å bygge tillit i digitale intervjuer

Hvordan bygger du tillit i digitale intervjuer? Et minikurs for ledere og kandidater

Dette minikurset går gjennom grunnleggende forhold som sikrer at du kan bygge best mulig relasjon med andre i et digitalt intervju. Kurset fokuserer på følgende:

  • Tekniske forhold som lyd, lys og kamera
  • Viktigheten av kroppsspråk – hva mister man i et digitalt møte og hva må du være bevisst?
  • Hva skal til for å sette rammene for et godt videointervju?

Kurset er gratis.