MeyerHaugen

Miljøfyrtårnsertifisering

I dag mottok vi det synlige beviset på vår innsats for miljøet. Sammen med 130 andre bedrifter mottok vi Miljøfyrtårndiplomet av ordfører Marianne Borgen i en seremoni i Oslo Rådhus.

 

MeyerHaugen er 100 % papirløse, reiser kollektivt og har egen gjenbruksstrategi. Gjennom vår triple bunnlinje jobber vi aktivt for å redusere klimautslippene våre. Som Miljøfyrtårn støtter vi aktivt

 

opp under flere av FNs bærekraftsmål. En bærekraftig fremtid trenger konkret handling og en felles innsats fra både næringsliv, myndigheter og forbrukere.Vi ønsker å gjøre vårt!

 

Vi oppfordrer alle våre samarbeidspartnere til å ta samfunnsansvar for en bærekraftig fremtid!

 

Les mer om hvordan du kan bli Miljøfyrtårn på Stiftelsen Miljøfyrtårn sine nettsider.