MeyerHaugen

  • Artikler /
  • Derfor bør du bruke en spesialisert rekrutterer når du skal finne IT-ressurser

Derfor bør du bruke en spesialisert rekrutterer når du skal finne IT-ressurser

Det er mange rekrutteringsbyråer med ulik approach, vinkling og faglig nedslagsfelt der ute. Du vil finne selskap, og frittstående headhuntere som (på papiret) har lang og variert erfaring fra rekruttering til et vell av ulike bransjer. Men; når kommer disse generalistene til kort, og hvilke stillinger fordrer mer spesialisert kompetanse? 65%-70% av de oppdrag MeyerHaugen jobber med, er rekrutteringer til spesialist- og lederroller innenfor IT og digitale områder. Når du velger å jobbe med oss på dine mer tekniske rekrutteringer vil du få et dedikert team med spesialiserte konsulenter. Hvorfor er dette fordelaktig?

 

Det er rekordhøy rapportert kompetansemangel blant norske bedrifter, der IT topper listen. Behovet er størst for systemutviklere og sikkerhetsressurser med både funksjonell og teknisk bakgrunn. Blant de profilene vi er i dialog med på ukentlig basis, typisk systemutviklere, løsningsarkitekter, sikkerhetsprofiler og data engineers oppgir anslagsvis 80% å bli kontaktet 2 eller flere ganger per uke vedrørende jobbmuligheter.

 

Hva er så de utslagsgivende årsakene for at de bruker tid på innledende samtaler med oss? Typiske tilbakemeldinger fra de aktuelle kandidatene inkluderer:

  • At de fra den offentlige profilen til rekrutterer ser at hun/han har relevant erfaring med lignende profiler som de selv og derav fra fagområdet
  • MeyerHaugens lange referanseliste over relevante pågående, – samt fullførte oppdrag
  • En tydelig jobb-beskrivelse med et klart stillingsmandat, forventningsmatrise og en informativ podcast oversendt fra start av

 

Det er altså tydelig hva den aktuelle profilen beveger seg inn i, og en tro på at rekrutterer faktisk forstår profilens fagbakgrunn og hvilken rolle(r) som treffer, og således kan agere som en verdifull rådgiver gjennom prosess med oppdragsgiver.

 

Oppsummert vil det å benytte seg av en spesialisert rekrutterer blant annet kunne gi deg som oppdragsgiver følgende fortrinn og gevinster i en rekrutteringsprosess:

  1. Du skiller deg positivt ut i mengden ved å investere i et byrå som forstår markedet de går inn i
  2. Du er med på å underbygge seriøsiteten i eget employer brand
  3. Du treffer kandidater med rett bakgrunn – og relevans
  4. Rekrutteringen løses ofte raskere da man har god oversikt over markedet og aktuelle kandidat-profiler fra tidligere
  5. Du får en erfaren sparringspartner med solid referanseliste – og markedsforståelse å lene deg på underveis

 

Kilder:

https://www.digi.no/artikler/stadig-mer-rift-om-it-folk-vi-ma-ikke-begynne-a-kannibalisere-pa-hverandre/522351

https://www.abelia.no/nyheter/2023/mars/ny-rapport-viser-stort-behov-for-it-kompetanse/

https://www.hrmagasinet.no/kompetanse-opplaering-utdanning/rekordhoy-kompetansemangel-blant-norske-bedrifter/904670