MeyerHaugen

Tech lead for oppdragsgiver
Vil du spille en sentral rolle i å samle flere selskaper under en felles teknologiplattform? Ser du deg selv som brobyggeren mellom forretning og IT? Er det viktig for deg å jobbe med produkter og tjenester som har stor samfunnsmessig betydning?  Hvis svaret er JA på disse spørsmålene, bør du lese videre..
Vår oppdragsgiver er en spennende meningsbærende aktør i det norske mediemarkedet som står midt inne i en digital transformasjon. De har behov for å bruke teknologiutviklingen som et kraftfullt og samlende virkemiddel til forbedring av kundeopplevelser og effektiv drift. I dag er avdelingen kjennetegnet av dyktige medarbeidere bestående av fast ansatte, samt innleide konsulenter. Imidlertid har vår oppdragsgiver en ambisjon om å bygge et sterkere in-house tech-miljø. For å lykkes med dette, ser vi nå etter en Tech lead som kan lede den digitale transformasjonen og sørge for integrasjon mellom flere selskaper. Det er et stort behov for en person som stiller de rette spørsmålene, er opptatt av produkteierskap og det å bygge optimale kundereiser.

Hva kan vi tilby?
Du får jobbe bredt og kundeorientert med mange ulike brukerbehov. Det legges til rette for at du kan utvikle deg både faglig og personlig og ha en fleksibel arbeidsdag tilpasset dine behov. Vi tror denne muligheten vil passe for deg om du vil et steg videre fra en utvikler rolle, med prosjektlederoppgaver, scrum master rolle, eller har hatt tilsvarende tech lead rolle og ser for deg en CTO rolle på sikt. 

Hvem er du?
Vi tror du er en person som liker å være en del av noe større og gjøre en forskjell. Du har mest sannsynlig erfaring fra Tech lead-rollen, alternativt teknisk prosjektleder, utvikler eller scrum master og motiveres like mye av å ivareta folkene rundt deg, som å dykke ned i tech-relaterte problemstillinger. Du synes at teknologi er best når du ser hva det kan utrette av resultater for de som skal bruke løsningene. Andre beskriver deg gjerne som brobyggeren mellom forretning og IT fordi du snakker «begge språk». Du trives best når du kan jobbe på tvers av forretningsområder og balansere flere interessenters ønsker. Du liker å jobbe strukturert, men er aller mest opptatt av å prioritere riktig. Dine kolleger sier du er både lydhør for innspill og genuint opptatt av folkene rundt deg. 

Hva er din bakgrunn?
•    Høyere teknologisk utdanning, helst master. Kan erstattes ved særlig relevant erfaring
•    Erfaring fra React utviklerspråk +Fusion, Java script
•    Agil / smidig metodikk
•    Prosjektlederegenskaper
•    Arkitektforståelse

Hva er ditt ansvar?
Noe av det viktigste du skal bidra til, er økt samspill mellom selskapene gjennom teknologisk transformasjon. Du skal lede og utvikle teamet ditt, men også bygge struktur og rutiner på bakgrunn av kundebehov og få organisasjonen til å ta produkteierskap. Nedenfor finner du noen sentrale arbeidsoppgaver:

•    Bygge struktur og rutiner i arbeidet med prioriteringer basert på «kundebehov og ønsker»
•    Skape verdiøkning i tråd med forretningenes KPIer
•    Pådriver i organisasjonsutviklingen (konsolideringen) og digital transformasjon
•    Jobbe med sammenkobling av KPI’er, kommersielt og redaksjonelt
•    Lage og følge opp målbilde og Roadmap
•    Lede utviklere, UX, drift, BI og analyse (eksterne og interne)
•    Bygge struktur og rutiner for prioriteringer, forståelse for kost/nytte, «stakeholder Management» og prioriteringer – Jira
•    Leverandør utvelgelse og oppfølging
•    Teknologi utvelgelse
•    Implementeringsprosjekter; økonsystemer (Kjernesystemer) CMS og automatisering av salg / markedssystem
•    QA på kode, «operativ når det brenner»    

Do you want to know more?
Lytt gjerne til samtalen med ansettende leder via denne lenken: https://bit.ly/3EpGUuY

Hvis du fortsatt har noen ubesvarte spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt med vår rekrutteringspartner Tomas Kersten i MeyerHaugen på tomas@meyerhaugen.no eller 930 22 522.

Søknadsfrist senest 12.11.21, men vi behandler søknader fortløpende, og alle søkere vil få tilbakemelding på sin søknad.