MeyerHaugen

Hva går jobben ut på?

Som leder for rekruttering og profilering har du et operativt og strategisk totalansvar for rekruttering til, og profilering av, Skatteetaten som en attraktiv arbeidsgiver (for det er vi jo!). Gjennom strategisk rekruttering, profilering og onboarding skal du bidra til å sikre at vi også i fremtiden har den kompetansen vi trenger – dette er viktigste oppgavene seksjonen du leder skal ivareta.

Det vil være ditt ansvar å strømlinjeforme HR-prosesser på seksjonens fagområder og sikre at seksjonens leveranser understøtter etatens målbilde på et strategisk nivå. Vi har frem til i dag testet nye verktøy, arbeidsmetodikk og prosesser innen rekruttering, og tror dette er sentralt for å sikre at vi fortsetter å være konkurransedyktige i fremtidens rekrutteringsmarked.

Etaten har et ønske om å jobbe enda mer langsiktig i sitt rekrutteringsarbeid. Dette innebærer både å estimere rekrutteringsbehov og være i forkant, og jobbe aktivt med profileringsarbeid for kunne å tiltrekke kompetansen vi trenger, når vi trenger den.

Seksjonen du skal lede består i dag av 27 medarbeidere med ulik fagbakgrunn. Flere har jobbet ulike steder i etaten tidligere, og 12 er traineer som hospiterer i ulike divisjoner i Skatteetaten i to år. En viktig oppgave du skal ivareta er å videreutvikle og bygge et team med god arbeidsmetodikk og faglig kompetanse.

Du får bygge opp seksjonen fra start, og samtidig bidra til å få ny organisering til å lykkes.  
Stillingen rapporterer til Skatteetatens HR-direktør, og du vil sitte i hennes ledergruppe sammen med andre HR-ledere i etaten. Vi gleder oss til å sette vår nye organisasjonsmodell ut i livet, og håper du også motiveres av å jobbe på nye måter med viktige fagområder!

Hvilken kompetanse er viktig i denne rollen?

Vi ser etter deg som har

I Skatteetaten praktiserer vi tillitsbasert ledelse. Våre ledere bidrar til at vi skaper resultater sammen ved å være fasilitatorer, kommunikatorer og utforskere.

Hva ser vi etter hos deg?

Vi ser etter en leder som bygger tillit, og samtidig tør å utfordre og stille spørsmål.

Vi endrer oss kontinuerlig, og det er sentralt at du kan få med organisasjonen og spille andre gode gjennom endringsprosesser. God prosessforståelse vil være en stor fordel for å lykkes i rollen.

HR er organisert som matrise, noe som betyr at samhandling er avgjørende i rollen. Dette krever god organisasjonsforståelse, og evne til å se sammenhenger og helhet på tvers.Dersom du er nysgjerrig, utviklingsorientert og motiveres av å ha en lederrolle i en virksomhet som alltid er i utvikling, vil dette være en veldig spennende rolle for deg.

Hvorfor skal du velge oss?

Skatteetaten jobber daglig med samfunnsaktuelle saker. Vi er en nytenkende organisasjon som høster stor tillit i befolkningen. Du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder, og med store muligheter til å planlegge egen arbeidsdag.

Hos oss får du rammer som sikrer deg en fornuftig balanse mellom jobb og fritid: du får fleksitid og betalt overtid, sommertid, samt mulighet for å trene litt i arbeidstiden. Medlemskap i Statens pensjonskasse følger også med. Det betyr blant annet at du får en av Norges beste pensjonsordninger og mulighet til å søke om boliglån med gunstige betingelser. Les mer på spk.no.

Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det vil vi selvsagt tilrettelegge for. Hos oss kan du inngå avtale om hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre.

Stillingen er organisert i Skattedirektoratet med hovedkontor i Oslo, men det er også et alternativ å ansette med arbeidsplass i Trondheim eller Bergen.

Du blir ansatt som seksjonssjef, med en årslønn mellom 900 000 – 1 100 000 kr, avhengig av kvalifikasjonene dine. For spesielt kvalifiserte kandidater kan vi vurdere å gi noe høyere lønn enn dette. Synes du dette virker spennende, eller er det noe du lurer på etter å ha lest denne annonsen? Lytt gjerne til podcasten hvor Sverre Haugen i MeyerHaugen intervjuer HR-Direktør Ragndi Robøle om hva hun ser etter når hun rekrutterer til rollen: Podcast

Du kan også nå Sverre på 924 01 771 / sverre@meyerhaugen.no dersom det er noe du lurer på.

Verdt å merke seg før du søker

Vi er mer opptatt av hva du kan, dine erfaringer og kompetanse, enn hvor flink du er til å skrive en jobbsøknad. Derfor ber vi deg om å levere en god og beskrivende CV hvor du får frem hva du har gjort og oppnådd som gjør deg kvalifisert for stillingen du søker på. Du trenger altså ikke å skrive eller legge ved et søknadsbrev.

Vi er på jobb for alle og skal være et godt sted å jobbe for alle. Likeverd, likestilling og mangfold er en del av kulturen vår og vi har nulltoleranse for diskriminerende praksis og oppførsel. Har du hull i CV-en din, funksjonsnedsettelse eller innvandrerbakgrunn vil vi oppfordre deg til å krysse av for dette når du søker stillingen hos oss. Det gir deg mulighet for å få positiv særbehandling. Vi kaller alltid inn minst én kvalifisert kandidat fra hver av disse gruppene til intervju.

Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste. Det er mulig å be om å bli unntatt denne søkerlisten. Da må du i så fall begrunne hvorfor du ønsker det, og vi tar deretter stilling til om vi kan innvilge ønsket ditt. Kan vi ikke det, hører du selvsagt fra oss.  

Velg en jobb der du får utfordret deg selv, ved å løse utfordringer for andre. Vi sikrer finansiering av velferdssamfunnet ved å sørge for at alle bidrar med det de skal. Vi gjør det på vegne av fellesskapet, fordi velferden er noe som kommer alle til gode. Tilliten folk har til oss er høy, og den jobber vi hver dag for å fortjene. Vi består av et direktorat, seks divisjoner som har landsdekkende ansvar, og viktigst av alt: litt over 7000 engasjerte ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin. Vil du bli enda bedre kjent med oss og alt vi holder på med? Les mer på skatteetaten.no

Ny søknadsfrist:
[Opprinnelig søknadsfrist var 14.09.2023]