MeyerHaugen

Vi søker ny seniorrådgiver for digitalisering med særlig fokus på kunstig intelligens og digital sikkerhet!

Avdelingen for Kompetanse og Innovasjon består av 10 ressurser og er del av NHOs område "politikk og myndighetskontakt". Avdelingen jobber særlig med NHOs ambisjoner om å øke innovasjonstakten og realisere det digitale Norge. Avdelingen arbeider bredt i samspill med medlemsbedriftene og med gode kollegaer internt i NHO-fellesskapet, samt relevante samfunnsaktører innen arbeidsliv, IKT, universitets – og høyskolesektoren, forsknings – og innovasjonsmiljøer samt politiske beslutningstakere. 

Vår nye ressurs skal sikre NHO sin spisskompetanse som kunnskapspartner for våre medlemsbedrifter og tidligere nevnte eksterne parter, innenfor domenene kunstig intelligens og digital sikkerhet. Å kunne oversette viktige strømninger innenfor kunstig intelligens og digital sikkerhet til sentrale beslutningstakere, så vel som å kunne forstå – og formidle de mulighetene og utfordringene som følger med digitalisering ved bruk av kunstig intelligens er også sentralt i rollen.

For å gi deg som kandidat bedre forståelse for hvem – og hva vi søker, samt hvordan det faktisk er å jobbe i NHO, har vi intervjuet avdelingsdirektør og rekrutterende leder Rebekka Borsch i denne podkasten: https://on.soundcloud.com/JnRRi
 

Sentrale arbeidsoppgaver:

Du er/har:

Vi tilbyr:

I NHO er vi opptatt av at våre ansatte skal ha en god balanse mellom jobb, fritid og familieliv og vi tilrettelegger aktivt for en fleksibel arbeidshverdag. I Næringslivets hus finner du både trimrom og gymsal, sykkelparkering og garderober, personalrestaurant og parkeringsmuligheter på fast og midlertidig basis. Videre vil du få:

Ta gjerne kontakt med vår rekrutteringspartner MeyerHaugen ved eventuelle spørsmål eller for en konfidensiell prat om rollen. Kontaktpersoner er Daniel Pedersen (daniel@meyerhaugen.no, 406 01 792) eller Tomas Kersten (tomas@meyerhaugen.no, 930 22 522). 

Velkommen i NHO-fellesskapet!