MeyerHaugen

Skal man følge opp etter et intervju? Kan/bør man ringe og gjøre seg kjent før man søker?

Når man har vært i intervju, skal man følge opp etterpå? Finnes det spørsmål man kan stille for å gi et positivt inntrykk, eller er det bare «irriterende» for rekruttereren? Hanna Friis Hausken spør og Sverre Haugen svarer!