MeyerHaugen

Bak kulissene med Siv Jensen

Siv Jensen tar oss med bak kulissene og forteller om lederskap, samhold, frustrasjon og konflikter. Hun mener det er blitt mer brutalt å være politiker i dag enn da hun startet, og understreker viktigheten av å ta vare på hverandre. Vi får innblikk i bånd på tvers av politiske skillelinjer og ikke minst snakker hun varmt om det gode felleskapet.