MeyerHaugen

Bane NOR – Fagansvarlig Sikkerhetsmonitorering

Intervju med Per Le, Leder for Operativ Sikkerhet i Bane NOR om stillingen som Fagansvarlig Sikkerhetsmonitorering.