MeyerHaugen

Direktør Marked Og Kundeopplevelser

Intervju med administrerende direktør Janne Oddaker om rollen som direktør marked og kundeopplevelser i Fjellinjen.