MeyerHaugen

Gode Og Dårlige Stillingsannonser

Hvorfor er stillingsannonser så like? Og hva kan vi gjøre for å skrive bedre annonser som tiltrekker de rette kandidatenen? Da kommunikajsonsrådgiver Fredrik Fornes harselterte med dårlige stillingsannonser på LinkedIn fikk det enorm respons. Rekrutteringsrådet har invitert ham for å drøfte hvordan man bør tenke annerledes for å skrive gode stillingsannonser.