MeyerHaugen

Kandidatopplevelsen – et slags casestudie

Hvordan oppleves rekrutteringsprosessen fra kandidatens perspektiv? Hva kan vi ta med oss videre og bli bedre på? Ukens episode av Rekrutteringsrådet er et slags «casestudie» av rekrutteringsprosessen til folk- og utviklingssjef i Mesta, sett fra kandidatens perspektiv, Sigrid Børve, folk og utviklingssjef i Mesta.

 

 

Tomas Kersten stiller som vikar for Sverre Haugen i ukens Rekrutteringsrådet.