MeyerHaugen

KLP Banken – Direktør Digitalisering og Forretningsstøtte

Intervju med Marianne Sevaldsen angående rollen som Direktør for Digitalisering og Forretningstøtte i KLP Banksen.