MeyerHaugen

Kommunal Rapport – Nyhetsredaktør

Intervju med ansvarlig redaktør/admin. direktør Britt Sofie Hestvik om rollen som nyhetsredaktør.