MeyerHaugen

Leder for redaksjonell kulturformidling

Intervju med Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre og Avdelingsdirektør for Kulturformidling og informasjon Skaar Kleven om stillingen som Leder for redaksjonell kulturformidling.