MeyerHaugen

Ny teknologi, statlige reguleringer og disrupsjon av forretningsmodeller

At de fleste organisasjoner har utfordringer med å dekke rekrutteringsbehovet for IKT-kompetanse, er ikke en hemmelighet. I tillegg er det mange bedrifter som sliter med å tilpasse seg ny teknologi, reguleringer fra myndighetene og disrupsjon av gamle forretningsmodeller.

Sverre Haugen og Petter Meyer i rekrutteringsselskapet MeyerHaugen, tok en prat med Torgeir Waterhouse og Per-Øivind Skard i konsulentselskapet Otte. Temaet var nettopp hvordan man kan løse disse utfordringene.