MeyerHaugen

Onboarding av nye medarbeidere – Frode Haaland

Frode Haaland har skrevet boken «Å knytte bånd» – Dette er den absolutt beste boken som er skrevet om rekruttering og onboarding. Her gir han deg som arbeidsgiver konkrete råd om hvordan du kan redusere uønsket turnover. Du som har byttet jobb, eller vurderer å gjøre nettopp det, får også noen tips med på veien om hvordan du kan komme inn i den nye jobben på best mulig måte.