MeyerHaugen

Outplacement – hvordan hjelpe en medarbeider som har mistet jobben?

Arbeidsledigheten i Norge er på et historisk høyt nivå. Forhåpentligvis vil de fleste permiterte vende tilbake til sin gamle jobb om ikke så lenge. Dessverre vil nok en del personer miste jobben permanent. Hvordan kan en arbeidsgiver bidra til at tidligere ansatte kommer seg lettere inn i en ny jobb? Og hvilke råd kan vi gi til deg som har blitt arbeidsledig?

Sverre Haugen og Petter Meyer i rekrutteringsselskapet MeyerHaugen, tok en prat med en ringrev i outplacementfaget, Bjørn Solend fra AS3.

Denne podcasten ble spilt inn fra hjemmekontor i slutten av april 2020.