MeyerHaugen

Rekruttering til sikkerhetsstillinger

Hvordan kan du sikre dine verdier best mulig, og hvordan får du rekruttert de beste sikkerhetsfolkene? Sikkerhet er blitt et stadig viktigere felt for norske organisasjoner. Cyber security, fysisk sikkerhet, beredskap og personsikkerhet er områder som alle i arbeidslivet bør ha et forhold til.

Det er stor etterspørsel etter flinke folk innen dette feltet og mange bedrifter sliter med å rekruttere den sikkerhetskompetansen de trenger. MeyerHaugen tok en prat med en av landets mest anerkjente eksperter på feltet, sikkerhetsdirektør i Norges Bank, Carl-Axel Hagen.