MeyerHaugen

Rekrutteringsrådgiver – Medier og kommunikasjon

Intervju med Bård Idås om rollen som rekrutteringsrådgiver i MeyerHaugen.