MeyerHaugen

Senior Business Controller IT

Intervju med Janicke Falkenberg (Leder for strategi og transformasjon) angående selskapet og rollen.