MeyerHaugen

Servi Group – VP Sales & Business Development

Samtale med Henning Midttun, EVP Service i Servi Group om rollen som VP Sales & Business Development