MeyerHaugen

Stiftelsen Tinius, Kommunikasjonsansvarlig

Vi har intervjuet Kjersti Løken Stavrum (daglig leder) og Ole Jacob Sunde (styreleder) angående rollen som kommunikasjonsansvarlig i Stiftelsen Tinius.