MeyerHaugen

Tjenesteansvarlig Utbygging

Intervju med Seksjonsjef infrastruktur, Linn Cecilie Moholt om rollen som tjenesteansvarlig utbygging