MeyerHaugen

Du kan også lytte til en podcast om stillingen. Hør intervju med Mari Velsand (direktør i Medietilsynet) og Kristine Meek (avdelingsdirektør for kommunikasjon, rådgivning og analyse) her.

Hvordan jobber Medietilsynet med mediemangfold og kritisk medieforståelse? Og hvordan er det å være toppleder i Medietilsynet i disse Koronatider? Du kan lytte til Topplederpodcasten med Mari Velsand (direktør i Medietilsynet), her. 

Medietilsynet er i gang med å utvikle et nytt mediemangfoldsregnskap, som jevnlig skal gi en oppdatert status for ulike aspekter ved mediemangfoldet i Norge. Vår nye medarbeider blir en sentral bidragsyter i dette arbeidet, og kommer også til å få oppgaver og ansvar relatert til andre områder innenfor mediemangfold og mediepolitikk. Eksempler er innholdsanalyser i forbindelse med søknader om mediestøtte, tilsyn med allmennkringkasting, diverse utredninger og regelverksutvikling på feltet.

Vi ser etter deg som synes det er spennende å kunne bidra til å skape noe nytt, og som sammen med andre fagpersoner i Medietilsynet evner å videreutvikle fagområder som er en viktig del av vårt samfunnsoppdrag.

Vi ønsker oss kandidater med utdanning som medieviter og med erfaring fra- og interesse for arbeid med mediepolitiske spørsmål. Du må ha stor gjennomføringskraft og dokumenterte resultater, svært gode analytiske evner og svært gode formuleringsevner.

Stillingen kan innebære noe reisevirksomhet. Du rapporterer til direktør for kommunikasjon, rådgivning og analyse.

Kvalifikasjonskrav: 

Medietilsynet ser på mangfold som en styrke, og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Vi deltar i statens inkluderingsdugnad, og vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV-en», men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV-en» kan brukes til rapporteringsformål. 

Vi tilbyr:
I denne stillingen får du mulighet til å bidra til å utvikle – og være premissleverandør for et viktig fagfelt. Vi tilbyr en spennende og interessant stilling i en sektor i stor endring. Du får jobbe i et bredt sammensatt kompetansemiljø, med hyggelige og erfarne kolleger. 
Arbeidssted: Fredrikstad

Ny søknadsfrist 29. april 2020. Søknader vurderes fortløpende.
(Opprinnelig søknadsfrist 22. april 2020)

Søkere kan bli oppført på offentlig søkerliste selv om vedkommende har bedt om konfidensiell behandling. Søkere blir i så fall bli varslet før offentliggjøring.

Nysgjerrig på å vite mer?
Da foreslår vi at du tar kontakt med vår rekrutteringspartner i MeyerHaugen AS, Petter Meyer via petter@meyerhaugen.no – tlf. 959 79 054 eller Veronica Truong Jensen via veronica@meyerhaugen.no – tlf. 918 52 885.