MeyerHaugen

Våre tjenester

Snarveier

Tjenester

Rekruttering

Tjenester

Rådgivning

Tjenester

Kurs og foredrag

Rekruttering

Vi hjelper våre kunder med rekruttering til krevende spesialist-, leder- og topplederstillinger i offentlig og privat sektor. Vårt hovedfokus er innen fagområdene IT og digital, kommersielle og administrative stillinger, samt ingeniørfag og energi. Vi hjelper våre kunder med å identifisere, kvalitetssikre og ansette rett person til jobben. Etter kartlegging av rollen du rekrutterer til, gjør vi målrettede søk og kontakter relevante profiler til rollen. Gjennom en fasilitert rekrutteringsprosess vil du møte kvalifiserte kandidater som er motivert for en dialog om jobben. Vi hjelper deg å velge ut og rekruttere kandidaten som har riktig motivasjon, kompetanse og personlighet for rollen du ansetter til.

De fleste oppdragene vi løser er meget krevende, og stiller store krav til våre rekrutterere. Vår rekrutteringsmetodikk er effektiv på tvers av bransjer og tilpasset både privat og offentlig sektor. Våre rekrutterere har erfaring med rekruttering innen IT, digital sektor, kommunikasjon, politikk, samfunnskontakt, byggebransjen, bærekraft, HR, ledelse, salg, økonomi, energi, logistikk, industri, ingeniørfag og en rekke andre områder.

 

Ta kontakt for en prat om hvordan vi best kan løse ditt rekrutteringsproblem.

Stillingspodcast som verktøy i rekrutteringsprosessen

Kandidatene opptatt av å finne ut hvordan det egentlig er å jobbe hos dere. De lurer ikke bare på hvilke oppgaver som skal løses og kvalifikasjoner dere ser etter. De lurer på hvorfor de skal velge akkurat denne jobben, og ikke minst lurer de på hvem de skal jobbe sammen med. Som del av rekrutteringsprosessen spiller vi inn en stillingspodcast om rollen du skal ansette til. Denne sikrer at kandidatene får en «Realistic Job Preview» (RJP) og velger dere på riktige premisser.

Stillingspodcasten er en usminket prat med rekrutterende leder om jobben som skal besettes. Stillingspodcasten gir relevante kandidater mer informasjon om stillingen enn klassiske stillingsannonser og kandidatbrev. Stillingspodcasten bidrar til at kandidatene dere møter vet mer om rollen, organisasjonen og ansettende leder, enn andre kandidater.

Rekruttering - Q&A

MeyerHaugen har en kandidatsentrisk rekrutteringsprosess. Vår jobb er ikke bare å hjelpe deg å velge riktig kandidat til stillingen du rekrutterer til – det er også å hjelpe kandidaten å velge rett. For å lykkes med dette fokuserer vi på å kartlegge områder som er viktige for kandidater, og så kommunisere disse troverdig. Ærlig, respektfull og oppriktig kandidatkommunikasjon fra første kontakt, gjennom intervjurunder og i sluttforhandlinger, bidrar til at rett kandidat velger dere som sin nye arbeidsgiver.

Vårt mål er å ferdigstille alle rekrutteringsprosesser på åtte uker, fra oppstartsmøte til signert kandidat. Dette klarer vi ofte, men ikke alltid. Hvor lang tid et oppdrag faktisk tar vil påvirkes av når i måneden oppdraget startes opp, hvor tilgjengelig dere som kunde er gjennom prosessen, hvor krevende kandidatmarkedet er for akkurat denne rollen, og hvor sterkt deres verdiforslag til kandidatene er. I oppstarten av en prosess vil vi dele våre vurderinger av når dere kan forvente en signert kandidat.  

Vi rekrutterer spesialister og ledere i flere ulike bransjer. Vi gjør også executive search. Før vi tar på oss et rekrutteringsoppdrag gjør vi alltid en vurdering av om vi vil kunne løse oppdraget effektivt. Kandidatmarkedet, arbeidsgiverens merkevare, lønnsbetingelser og andre faktorerer er relevante faktorer som vurderes før vi sier ja til et oppdrag. Vi må sikre at vi har relevant kompetanse og kapasitet til å løse oppdraget effektivt. Vi må også sikre at vi har ledige rådgivere med kompetanse til å løse oppdraget. Vårt mål er å sikre at vi ikke selger oppdrag vi ikke kan løse. Dette gjør at vi noen ganger sier nei til oppdrag, men det bidrar også til at vi veldig sjelden feiler med rekrutteringene vi tar på oss. 

Executive search er en rekrutteringstjeneste hvor det søkes etter lederprofiler som f.eks. administrerende direktør eller andre topplederroller. Noen executive search-prosesser er for stillinger hvor stillingsannonsen ikke blir publisert for offentligheten, men kun deles med aktuelle kandidater. 

Rekruttering Oslo

Rådgivning

Vi hjelper deg med å evaluere eksisterende prosesser for å finne konkrete tiltak og verktøy som gir bedre resultater og helhetlig kandidatopplevelse

Ønsker du en mer digital rekrutteringsprosess kan vi hjelpe deg å finne den viktige balansen mellom high tech og high touch, enten det gjelder annonsering, kommunikasjon, valg av rekrutteringssystem eller pilotering av ny teknologi.

 

Hva kan vi hjelpe deg med?

 

Vi hjelper deg med å kommunisere rett budskap på riktig måte, enten det gjelder employer branding-strategi, rekrutteringskommunikasjon, konkurrentanalyser eller innholdsproduksjon. 

 

Ta kontakt dersom du ønsker å synliggjøre bedriftens kultur og ledelse, kommunisere merkevaren din som arbeidsgiver, eller skrive bedre stillingsannonser som tiltrekker relevante søkere.

Rådgivning - Q&A

Som arbeidsgiver handler kvalitet i rekruttering åpenbart om å sikre at rett person får jobben. For å lykke må rekrutteringsarbeidet sikre et godt nok tilfang av kandidater, gjennom annonsering, anbefalinger eller direkte kontakt. I tillegg til dette må rekrutteringsprosessen sørge for at kandidaten som ansettes møter organisasjonens behov. På veien til en vellykket rekruttering må opplevelsen til samtlige involverte parter ivaretas. God rekruttering bør ivareta en god kandidatopplevelse, lederopplevelse, referanseopplevelse og rekruttereropplevelse.

MeyerHaugen har utviklet rådgivningsmetodikk for noen av de vanligste utfordringene organisasjoner opplever. Dette muliggjør effektiv gjennomføring av prosjekter som bidrar til å evaluere rekrutteringsprosesser, evaluere eksisterende rekrutteringskommunikasjon, eller definere et godt medarbeiderløfte (employer value proposition). For mindre definerte problemstillinger hjelper vi organisasjoner å definere mål og suksesskriterier i tilpassede rådgivningsprosjekter som løfter organisasjonens rekruttering.

Rekruttering er et fagfelt som har vært i stor endring de siste tiårene. Kandidatmarkedet er endret, og maktbalansen har i stor grad skiftet fra arbeidsgiver til arbeidstaker. For mange organisasjoner er mangelen på kvalifiserte arbeidstakere et hinder for vekst og kvalitet. Mange organisasjoner vil kunne løfte effekten av egen rekruttering ved å sette opp mer effektive og kandidatorienterte rekrutteringsprosesser, løfte lederkompetanse om rekruttering, eller jobbe målrettet med employer branding og rekrutteringskommunikasjon. Vi hjelper deg med å analysere din bedrift, lage strategi og tiltak for å få flere fremtidig søkere til din organisasjon.

Kurs og foredrag

Vi gjennomfører kurs og foredrag for både arbeidsgivere og jobbsøkere. Kursene gjennomføres fysisk eller digitalt. Faglig innsikt kombinert med god kursmetodikk, gjør at vi kan skreddersy kurs til det din organisasjon har behov for. Ta gjerne kontakt for en vurdering av hvordan vi kan skreddersy kurs eller foredrag til deg og din organisasjon.

30% av alle som søker jobb i Norge får ikke svar på søknaden sin!

Ingen organisasjoner ønsker at jobbsøkere skal ha et dårlig inntrykk av organisasjonen etter en rekrutteringsprosess.

Likevel er det så mange jobbsøkere som ikke får svar på søknaden sin. Og dette gjelder ikke bare jobbsøknaden - så mange som 28% av alle som har vært på intervju hører ikke tilbake fra arbeidsgiver etter intervjuet.

Kilde

Kandidatundersøkelsen

1 av 5 som får ny jobb sier etterpå at jobben var dårligere enn forventet

20% av nyansatte mener at jobben de fikk var dårligere eller mye dårligere enn de forventet.

Dette kan skyldes mange ting, og en av dem er at arbeidsgivere ofte fokuserer for mye på å selge jobben. Ved å fokusere på Realistic Job Preview – ærlig og relevant informasjon om jobben – vil du øke sjansen for at de du ansetter faktisk lykkes i jobben.

Kilde

Kandidatundersøkelsen