MeyerHaugen

I Statnett legger vi til rette for en fullelektrisk framtid! For å få til dette må vi håndtere komplekse problemer og store mengder data. En viktig del av denne jobben gjøres av informasjonsarkitekter som kan bygge bro mellom IT og forretning. Nå ser vi etter en dyktig informasjonsarkitekt som kan bidra til å gjøre det komplekse mer enkelt i en organisasjon som håndterer samfunnskritiske systemer.

Har du erfaring med informasjonsarkitektur i komplekse organisasjoner? Trigges du av å kunne bidra til en elektrisk og mer grønn fremtid? Da bør du lese videre.

Statnett har systemer hvor det strømmer inn mer enn 2 millioner rader data i sekundet – data fra sensorer i kraftsystemet som sikrer Norges strømforsyning. Ja, fremtiden er elektrisk, og potensialet fremover er enormt. Men problemstillingene er også veldig komplekse.
Vi derfor etter deg som har erfaring med analyser og modellering av komplekse data og informasjonsflyt.
 

Ansvarsområder og oppgaver

Du vil få eierskap for et eller flere av våre informasjonsdomener. Jobben vil være å bidra til å etablere en helhetlig informasjonsarkitektur med retningslinjer, standarder og verktøy som må til for å operasjonalisere informasjonsstrategien vår.
 

Formelle kvalifikasjoner

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss i MeyerHaugen, så kan vi dele link til et podcastintervju hvor vi intervjuer rekrutterende leder om hva han ser etter når han skal rekruttere en informasjonsarkitekt.

Om oss

Statnett har en kompleks organisasjon med en betydelig infrastruktur og komplekse data.
Vårt overordnede mål er å bidra til at Statnett tilgjengeliggjør og utnytter informasjon til å ta gode beslutninger. Vi kan love deg en rolle med stor frihet, og utfordringer som de fleste informasjonsarkitekter bare kan drømme om. Du vil lære masse om kraftsystemet, samtidig som du bidrar til å sikre en mer grønn fremtid for hele Norge.

Vi behandler søknader fortløpende.