MeyerHaugen

Motiveres du av å drive effektiv utvikling med fokus på innovasjon og førsteklasses brukeropplevelser?

Husbankens viktigste oppgave er å bidra til at vanskeligstilte kan bo godt og trygt. Det gjør vi gjennom å gi kommunene et helhetlig tilbud som setter dem bedre i stand til å løse sine boligsosiale utfordringer blant annet ved hjelp av lån og tilskudd. Digitaliseringskontoret er en intern totalleverandør av digitale verktøy og tjenester, som skal bidra til at vi i Husbankens når målene våre. Formålet med kontoret er å samle all operativ digital kompetanse ett sted, og fortsette å utvikle innovative løsninger i tett samarbeid med fagkontorene.

Som vår avdelingsdirektør vil du lede avdelingen til det beste for organisasjonen og den enkelte medarbeider. I Husbanken tror vi på sterke tverrfaglige team og en god kultur, derfor står samarbeid og utvikling svært sentralt.
Du vil som avdelingsdirektør være ressurseier i prosjekter og tverrfaglige team, det vil være viktig å følge opp og videreutvikle metodikk for team- og prosjektledelse og du vil lede dette forumet. I rollen ligger også ansvaret for konsulentbudsjettet i utviklingsporteføljen og sørge for kompetanseoverføring fra konsulenter til egne ansatte samt forvalte rammeavtaler for konsulentbistand til utvikling
.
Hvem er du?
Vi trenger en leder som evner å skape engasjement blant medarbeidere på en samlende og retningsgivende måte, uavhengig av om du er en erfaren leder eller om du er en kommende leder-stjerne. Det er sentralt at du ser viktigheten av å samarbeide på tvers av organisasjonen og trives med å briljere med dine kommunikasjonsferdigheter både ovenfor ledernivået og mot fagsiden utover i organisasjonen.
Vi ser for oss at du har minimum 5 års relevant arbeidserfaring fra IT-området, gjerne innen utvikling og ledelse. Som person tror vi at du er selvstendig og initiativrik samt evner å håndtere høyt arbeidspress og tidsfrister på en god måte. I tillegg til å inneha gode analytiske evner er du dyktig på beslutninger og leveranse.

Følgende kriterier gir et bilde av kompetansen vi ser etter for at du vil trives og kunne utføre en god jobb;

Hvorfor jobbe hos Husbanken?
Motiveres du av å skape gode og effektive utviklings-prosesser med fokus på innovasjon og førsteklasses brukeropplevelser? Da vil du få en sentral og spennende lederrolle hos en viktig samfunnsaktør i Norge. Hos oss blir du en del av et hyggelig og faglig sterkt miljø med tempo og spennende prosjekter.
Utover dette kan vi tilby den rette kandidaten;

Vi ønsker å gi deg som kandidat et bedre bilde av hva jobben handler om. I denne podkasten intervjuer vi kontordirektør Anders Jørgensen om organisasjonen, og hva han ser etter i denne rekrutteringen; https://soundcloud.com/meyerhaugen/husbanken-avdelingsdirektor-it-prosess/s-1ELgtyiehiG
Kontaktinformasjon;
Ta gjerne kontakt med kontordirektør på Digitalisering Anders Jørgensen via telefon 957 48 220 eller med vår rekrutteringspartner Gabriella Nyborg i MeyerHaugen AS, for en uformell og konfidensiell prat om rollen. Du når henne via e-post gabriella@meyerhaugen.no  eller via telefon 45 41 80 02.

Inkludering og mangfold i praksis
Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Derfor ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til å løse oppgavene våre enda bedre. Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Derfor ønsker vi alle kvalifiserte kandidater velkommen til å søke, uansett alder, kjønn, arbeids -og livserfaring, hull i CV-en, etnisk bakgrunn eller funksjonsevne.
Husbanken vil bidra til å realisere regjeringens mål med inkluderingsdugnaden, om at minst fem prosent av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller ha hull i CV-en. Som IA-bedrift vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Anonymiserte opplysninger om søkerne kan bli brukt til statistikkformål.
Det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra å bli oppført på en offentlig søkerliste, må du begrunne dette. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger kan bli offentliggjort, selv om du har reservert deg fra å bli ført opp på denne søkerlista. Du vil i tilfelle få varsel før offentliggjøring (jf. Offentleglova §25).
Under ansettelsesprosessen vil det bli foretatt en bakgrunnssjekk av finalekandidaten tilpasset stillingens karakter. Vi benytter oss av Semac bakgrunnssjekk. Har du høyere utdanning fra utlandet, ber vi deg å legge ved bekreftelse på NOKUTs generelle godkjenning.