MeyerHaugen

Leder – Brand, Communications & Marketing

Se for deg en arbeidshverdag hvor du får muligheten til å gjøre en forskjell – hver dag. I Deloitte vil dine ideer være med på å skape innflytelse. Dine bidrag vil ha en betydning for næringslivet, mennesker og samfunnet, og ikke minst for din profesjonelle vekst. Det er helt opp til deg. What impact will you make?

Nå søker Deloitte en nytenkende leder som vil ta et helhetlig ansvar og være en pådriver for å videreutvikle Brand, Communications & Marketing (BCM) i selskapet. Har du et genuint engasjement for markedsføring og kommunikasjon, og ønsker å bidra til et bedre samfunn lokalt og globalt? Da bør du lese videre!

For å gi deg bedre informasjon som kandidat har MeyerHaugen spilt inn en podkast som supplement til denne stillingsannonsen. I podkasten intervjues partnerne Katrine Minken og Roger Furholm om Deloitte, deres forventninger til rollen, og hva du kan forvente deg i denne jobben. Du kan lytte til stillingspodkasten her.

Om jobben
I denne rollen vil du jobbe med et bredt spenn av oppgaver for å nå strategiske målsetninger gjennom merkevarebygging, kommunikasjon og markedsføring. Du skal bidra til å videreutvikle Deloittes sterke merkevare og markedsføre Deloittes kompetanse til eksisterende og potensielle kunder, for eksempel gjennom å utvikle planer for målrettede markedsføringstiltak. Du vil ha ansvar for intern og ekstern kommunikasjon, og sørge for at den viktige jobben Deloitte gjør blir lagt merke til hos relevante aktører. Det er også aktuelt at denne rollen deltar i leveranser til Deloittes kunder.

Som Leder for BCM vil du jobbe tett med øvrige ledere internt i Deloitte på tvers av bransjer og forretningsområder. Du vil være et bindeledd mellom bransjesiden og fagkompetansen i selskapet, men ikke minst vil du ha personalansvar for avdelingen – derfor er det essensielt at du både er serviceorientert og en solid sparringspartner for menneskene rundt deg.  

Hvem er du? 
For å lykkes i en jobb som dette må du samarbeide bra med andre, og være en nettverksbygger som utvikler gode relasjoner på tvers i organisasjonen, både lokalt og globalt. Du har svært gode kommunikasjonsferdigheter og evner å fremstille komplekse ting på en forståelig måte. I tillegg er du strategisk i din tilnærming til oppgaver og opptatt av å tilføre verdi. Du setter deg raskt inn i forretningen og har et kommersielt perspektiv. Som person har du høy gjennomføringsevne og du ønsker å oppnå resultater raskt.

Den endelige vurderingen av kandidater vil gjøres basert på relevant erfaring, faglig engasjement og utdanning. 

Deloittes løfte til deg
I Deloitte vil du bli en del av et fellesskap hvor du får være med å påvirke din egen og selskapets videre utvikling. Du vil få jobbe med interessante arbeidsoppgaver i et tverrfaglig kunnskapsmiljø, både nasjonalt og internasjonalt. Deloittes arbeidsmiljø bygger på tillit, samarbeid og nytenkning. 

Ønsker du å vite mer?
Vil du ta en uforpliktende prat og få svar på det du lurer på? Ta kontakt med oss i MeyerHaugen: Bård Idås, via baard@meyerhaugen.no – tlf. 950 44 483 eller Ann Mari Nygjerde via ann.mari@meyerhaugen.no – tlf. 957 50 245.

Som samfunnsaktør, arbeidsgiver og tjenesteleverandør har Deloitte et stort fokus på mangfold. Deloitte ser at ulike perspektiver fremmer nytenkning, gir dypere innsikt og bedre beslutninger, og ikke minst mobiliserer potensialet til medarbeiderne. Deloitte ønsker derfor et stort mangfold blant søkere.

Om Deloitte
Deloitte er verdens største leverandør av profesjonelle tjenester innen revisjon, advokattjenester, finansiell rådgivning, risikoanalyser og konsulenttjenester med 330.000 medarbeidere i over 150 land. I dag er Deloitte 1500 ansatte i Norge, fordelt på 21 kontorer. Deloittes viktigste verdiskapning skjer i møte mellom mennesker, både i og utenfor organisasjonen. Det er medarbeidere som hver dag bidrar til å utgjøre en forskjell for hverandre, for oppdragsgivere og samfunnet som helhet. Du kan lese mer om dette i Impact Report 2020 på www.deloitte.no.

Arbeidssted er i Oslo, Bjørvika (Barcode).